Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Ogłoszenie konsultacji społecznyw sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. pt., 25/09/2020 - 18:15 Prosta strona
Informacja o wyniakch naboru stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Oświaty w Czarnkowie czw., 24/09/2020 - 13:57 Prosta strona
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków śr., 23/09/2020 - 08:27 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. pon., 21/09/2020 - 18:08 Prosta strona
Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków czw., 17/09/2020 - 15:35 Zamówienie publiczne
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO) czw., 10/09/2020 - 14:36 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności wt., 08/09/2020 - 13:45 Prosta strona
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Gminy Czarnków wt., 08/09/2020 - 10:35 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjnych 11 wt., 01/09/2020 - 16:27 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JĘDRZEJEWO EW na działce o numerze ewidencyjnym 278/20 w Jędrzejewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki wt., 01/09/2020 - 14:50 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 622 obręb Zofiowo, gmina Czarnków. wt., 01/09/2020 - 14:48 Prosta strona
Druki pon., 31/08/2020 - 13:53 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JĘDRZEJEWO EW na działce o numerze ewidencyjnym 278/20 w Jędrzejewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki śr., 26/08/2020 - 14:50 Prosta strona
Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1 śr., 26/08/2020 - 13:38 Zamówienie publiczne
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarnków wt., 25/08/2020 - 15:17 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska (mpzp 1) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geode wt., 25/08/2020 - 15:13 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym SN w ramach projektu pod nazwą „Projekt przebudowy linii nap wt., 25/08/2020 - 15:07 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzja Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu pod nazwą: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 „Uj wt., 25/08/2020 - 15:05 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO) pon., 24/08/2020 - 20:08 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków śr., 19/08/2020 - 12:49 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1125 obręb Gajewo, gmina Czarnków. śr., 19/08/2020 - 12:47 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb Brzeźno, gmina Czarnków śr., 19/08/2020 - 12:44 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wt., 18/08/2020 - 14:54 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Bukowiec, działka nr 181/4 wt., 18/08/2020 - 14:51 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno, w rejonie ulic Krótkiej, Czarnkowskiej i Gębickiej–etap I wt., 18/08/2020 - 11:44 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GAJEWO AD na działce nr 1124 w Gajewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki, woj. wielk pon., 17/08/2020 - 15:15 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1125 obręb Gajewo, gmina Czarnków. pon., 17/08/2020 - 13:06 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. pon., 17/08/2020 - 12:35 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. pon., 17/08/2020 - 12:21 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie pon., 17/08/2020 - 12:16 Prosta strona