Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. modernizacji i remontów w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pon., 19/08/2019 - 10:54 Prosta strona
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 KV Piła Krzewina - Plewiska, ETAP II - odwołania pt., 16/08/2019 - 15:07 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej energetycznej SN wraz ze światłowodem na potrzeby Parku Wiatrowego Ujście. pt., 16/08/2019 - 07:25 Prosta strona
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400KV Piła Krzewina - Plewiska, etap II wt., 13/08/2019 - 14:12 Prosta strona
Informacja o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Czarnków nr IGROŚ.6220.1.1.2019 z dnia 08.04.2019 r. o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni na dz. 182 w Hucie śr., 07/08/2019 - 17:19 Prosta strona
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy – postępowanie odwoławcze od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ w Poznaniu –budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. pt., 02/08/2019 - 16:18 Prosta strona
II kwartał śr., 31/07/2019 - 16:45 Prosta strona
Ogłoszenie o zmianie w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej w m. Góra wraz z odwodnieniem pon., 29/07/2019 - 18:03 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie o zmianie w przetargu nieograniczonym przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) pon., 29/07/2019 - 17:57 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie o zmianach w przetargu na świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2019/2020 pon., 29/07/2019 - 17:37 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 pt., 26/07/2019 - 19:25 Prosta strona
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy skrzyżowania w m. Gębiczyn. czw., 25/07/2019 - 14:54 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie o wydanej decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2019 dla: budowa powiazania linii kablowej SN15kV pomiędzy miejscowościami Gębice –Gębiczyn czw., 25/07/2019 - 14:20 Prosta strona
Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2019 roku czw., 25/07/2019 - 13:49 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka śr., 24/07/2019 - 10:39 Prosta strona
Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej –„Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina. ETAP III” śr., 24/07/2019 - 10:38 Prosta strona
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV „Ujście odgałęzienie kier. Gębice wt., 23/07/2019 - 14:40 Prosta strona
Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2019/2020 wt., 23/07/2019 - 14:35 Zamówienie publiczne
Sprawozdania za II kwartał 2019 roku wt., 23/07/2019 - 13:59 Prosta strona
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.8.2019 dla przedsięwzięcia: „zalegalizowanie użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie pon., 22/07/2019 - 14:41 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na budowę przyłącza wodociągowego do działki 137/18 położonej w miejscowości Śmieszkowo pon., 22/07/2019 - 12:50 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego dot. rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wiśniowej w miejscowości Śmieszkowo pon., 22/07/2019 - 12:48 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w miejscowości Śmieszkowo pon., 22/07/2019 - 12:46 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiejskiej w miejscowości Śmieszkowo pon., 22/07/2019 - 12:45 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego dot. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w miejscowości Śmieszkowo pon., 22/07/2019 - 12:33 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanego dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Marunowo pon., 22/07/2019 - 12:28 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radoline. pt., 19/07/2019 - 13:28 Prosta strona
Przetarg nieograniczony przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) czw., 18/07/2019 - 09:15 Zamówienie publiczne
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej w m. Góra wraz z odwodnieniem czw., 18/07/2019 - 09:02 Zamówienie publiczne
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 180345P w miejscowości Sobolewo śr., 17/07/2019 - 10:09 Zamówienie publiczne