Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁ pon., 13/07/2020 - 13:54 Zamówienie publiczne
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁY POD pon., 13/07/2020 - 13:53 Zamówienie publiczne
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ” pon., 13/07/2020 - 13:50 Zamówienie publiczne
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy, kultury i sportu pt., 10/07/2020 - 15:03 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum zakładowego i BHP pt., 10/07/2020 - 15:01 Prosta strona
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŚMIESZKOWO PRZY ULICY WIEJSKIEJ, POLNEJ I SZKOLNEJ śr., 08/07/2020 - 15:19 Zamówienie publiczne
Ogłoszenie o wpłynięciu do Urzędu Gminy Czarnków oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek na realizację zadania publicznego wt., 07/07/2020 - 14:58 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej energetycznej w miejscowościach Białężyn i Huta wt., 07/07/2020 - 10:35 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Brzeźno, gmina Czarnków, działka nr 471/5 wt., 30/06/2020 - 14:37 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków, działka nr 368/24 wt., 30/06/2020 - 14:23 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska , gmina Czarnków, działka nr 368/23 wt., 30/06/2020 - 14:21 Prosta strona
Zapytanie ofertowe na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z obszaru gminy Czarnków czw., 25/06/2020 - 15:23 Zamówienie publiczne
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie pon., 22/06/2020 - 14:48 Prosta strona
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Czarnków w 2020r. pon., 22/06/2020 - 14:46 Prosta strona
Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. czw., 18/06/2020 - 15:59 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV wraz ze złączem kablowym SN w ramach projektu pod nazwą „Projekt przebudowy linii pon., 15/06/2020 - 18:22 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w ramach projektu pod nazwą: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 „Ujście” odgałęz pon., 15/06/2020 - 18:21 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania urządzenia wodnego - studni głębinowej zastępczej nr 3A, umożliwiającej pobór wód podziemnych w Śmieszkowie na działce nr 191/3. pt., 12/06/2020 - 16:28 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania urządzenia wodnego - studni głębinowej zastępczej nr 3A, umożliwiającej pobór wód podziemnych w Śmieszkowie na działce nr 191/3. pt., 12/06/2020 - 16:27 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 300 w miejscowości Gębice , gmina Czarnków śr., 10/06/2020 - 14:55 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 300 w miejscowości Gębice , gmina Czarnków śr., 10/06/2020 - 14:53 Prosta strona
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w miejscowości Śmieszkowo wt., 09/06/2020 - 14:43 Prosta strona
Petycja w zakresie zmiany prawa miejscowego wt., 09/06/2020 - 14:41 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń publiczno-prawnych w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków wt., 09/06/2020 - 14:24 Prosta strona
Odpowiedź na petycje Koalicji Polski Wolnej od 5G czw., 28/05/2020 - 14:53 Prosta strona
Zdalne kontakty i elektronizacja urzędów - prośba wraz z odpowiedzią czw., 28/05/2020 - 14:49 Prosta strona
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy inhouse na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Marunowo czw., 28/05/2020 - 14:27 Prosta strona
Raport o stanie Gminy Czarnków za 2019 czw., 28/05/2020 - 14:14 Prosta strona
IV kwartał czw., 28/05/2020 - 14:12 Prosta strona
BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 171/15 W GĘBICACH śr., 27/05/2020 - 15:22 Zamówienie publiczne