Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY I PÓŁROCZE 2020 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW śr., 22/01/2020 - 14:51 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie o uzgodnieniach proj. decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 w Zofiowie, gmina Czarnków. wt., 21/01/2020 - 15:20 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wt., 21/01/2020 - 13:47 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dystrybucja unijnej żywności w ramach po pż wśród najuboższych mieszkańców gminy” czw., 16/01/2020 - 20:36 Prosta strona
Opinie RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Czarnków na 2020 rok śr., 15/01/2020 - 13:05 Prosta strona
Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji RDOŚ w Poznaniu z 01.03.2019r. znak WOO-II.420.122.2018.JC.37 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400kV Piła Krzewina – Plewiska, które zostało pozostawione bez rozpoznania. pt., 10/01/2020 - 21:08 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina – Plewiska pt., 10/01/2020 - 21:07 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. śr., 08/01/2020 - 08:32 Prosta strona
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/25 wt., 07/01/2020 - 12:13 Prosta strona
Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii 400kV Piła Krzewina- Plewiska” czw., 02/01/2020 - 15:26 Prosta strona
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN w Walkowicach, Romanowie Górnym, Romanowie Dolnym i Sarbce. czw., 02/01/2020 - 14:27 Prosta strona
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków wt., 31/12/2019 - 09:59 Prosta strona
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW na działce nr 300 w miejscowości Gębice, gmina Czarnków wt., 31/12/2019 - 09:56 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.9.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie pon., 30/12/2019 - 15:18 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.9.2019 dla budowy budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie. pon., 30/12/2019 - 15:16 Prosta strona
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ pon., 30/12/2019 - 13:43 Zamówienie publiczne
Zapytanie ofertowe- audyt wewnętrzny Gminy Czarnków 2020 wt., 24/12/2019 - 13:55 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 położonej w Zofiowie, gmina Czarnków. wt., 17/12/2019 - 12:00 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu w obrębie wsi Gębice wt., 17/12/2019 - 11:45 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu w obrębie wsi Śmieszkowo wt., 17/12/2019 - 10:15 Prosta strona
Odpowiedź na petycję z dnia 24 września 2019 roku wt., 17/12/2019 - 08:15 Prosta strona
Odpowiedź na petycję z dnia 9 grudnia 2019 roku wt., 17/12/2019 - 08:14 Prosta strona
Rok 2020 wt., 17/12/2019 - 07:42 Prosta strona
Rok 2020 wt., 17/12/2019 - 07:35 Prosta strona
Rok 2020 wt., 17/12/2019 - 07:30 Prosta strona
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 9 grudnia 2019 roku pt., 13/12/2019 - 15:04 Prosta strona
Opinie RIO w sprawie WPF, budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu na 2020 rok pon., 09/12/2019 - 12:54 Prosta strona
Obwieszczenie o postanowieniach i decyzjach wydanych dla lokalizacji celu publicznego budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Walkowicach i Sarbi czw., 05/12/2019 - 15:15 Prosta strona
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 roku czw., 05/12/2019 - 11:38 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Nasze Jędrzejewo wt., 03/12/2019 - 14:27 Prosta strona