Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Petycja - Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego śr., 16/10/2019 - 14:32 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV „Rogoźno” (GPZ Czarnków) w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2554 „Gębiczyn 1 – wybudowania kier. Gębice” wt., 15/10/2019 - 15:28 Prosta strona
UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 52 W M. BRZEŹNO śr., 09/10/2019 - 16:32 Zamówienie publiczne
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CISZKOWIE, UL. LEŚNA śr., 09/10/2019 - 16:30 Zamówienie publiczne
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚREDNICA – RYŻEWO DZ. NR EWID. 170 śr., 09/10/2019 - 16:27 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Sarbka wt., 08/10/2019 - 15:04 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw techniczno - inwestycyjnych pon., 07/10/2019 - 14:20 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pon., 07/10/2019 - 14:15 Prosta strona
Przetarg nieograniczny na wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Gminy Czarnków i jednostek organizacyjnych gminy na okres od 01.12.2019 do dnia 30.11.2024r pt., 27/09/2019 - 19:31 Zamówienie publiczne
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 199 066,40zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów pt., 27/09/2019 - 09:58 Prosta strona
Obwieszczenie – informacja publiczna dotycząca budowy budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie. śr., 25/09/2019 - 20:29 Prosta strona
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. śr., 25/09/2019 - 14:28 Prosta strona
Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2019 r wt., 24/09/2019 - 15:28 Zamówienie publiczne
Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku Gminy Czarnków wt., 24/09/2019 - 13:32 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii napowietrznej SN 15kV „ Rogoźno” (GPZ Czarnków) w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2554 „Gębiczyn 1- wybudowania kier. Gębice” pt., 20/09/2019 - 21:58 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko do spraw techniczno-inwestycyjnych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pt., 13/09/2019 - 15:03 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. techniczno – inwestycyjnych w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska czw., 12/09/2019 - 14:59 Prosta strona
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn wt., 10/09/2019 - 13:56 Prosta strona
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Walkowice dla działek nr 136/1, 607/5 i 758 wt., 10/09/2019 - 13:55 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Jędrzejewie - działka nr 994 wt., 03/09/2019 - 12:42 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi GĘBICE działka nr 171/7 wt., 03/09/2019 - 12:40 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie miasta Czarnków działka nr 2564 wt., 03/09/2019 - 12:37 Prosta strona
Jednostki administracji pomocniczej (sołectwa) 2019 - 2024 wt., 03/09/2019 - 09:53 Prosta strona
Wybory parlamentarne 2019 pon., 02/09/2019 - 09:39 Prosta strona
Obwieszczenie Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Ciszkowie pt., 30/08/2019 - 12:37 Prosta strona
Przetarg nieograniczony na remonty dachów budynków gminnych śr., 28/08/2019 - 14:01 Zamówienie publiczne
Wyniki głosowań śr., 28/08/2019 - 13:50 Prosta strona
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 śr., 28/08/2019 - 13:01 Prosta strona
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska - działka nr 368/25 wt., 27/08/2019 - 13:49 Prosta strona
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska - działka nr 368/26 wt., 27/08/2019 - 13:46 Prosta strona