Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego pt., 13/12/2019 - 15:04 Prosta strona
Opinie RIO w sprawie WPF, budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu na 2020 rok pon., 09/12/2019 - 12:54 Prosta strona
Obwieszczenie o postanowieniach i decyzjach wydanych dla lokalizacji celu publicznego budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Walkowicach i Sarbi czw., 05/12/2019 - 15:15 Prosta strona
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego czw., 05/12/2019 - 11:38 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Nasze Jędrzejewo wt., 03/12/2019 - 14:27 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące sprostowania oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.2.2017 z dnia 06.06.2017 r. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie, gmina Czarnków. wt., 03/12/2019 - 13:28 Prosta strona
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia wt., 03/12/2019 - 13:12 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sobolewo śr., 27/11/2019 - 15:03 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzeźno śr., 27/11/2019 - 13:47 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wt., 26/11/2019 - 14:52 Prosta strona
Oferta Stowarzyszenia ,,Nasze Jędrzejewo” na realizację zadania publicznego pon., 25/11/2019 - 15:12 Prosta strona
Podanie do publicznej wiadomości - dotyczy postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie pt., 22/11/2019 - 22:07 Prosta strona
2020 pt., 22/11/2019 - 09:05 Prosta strona
Spotkanie konsultacyjne roboczej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności. czw., 21/11/2019 - 09:46 Prosta strona
Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska śr., 20/11/2019 - 17:19 Prosta strona
Obwieszczenie – przedłużenie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska śr., 20/11/2019 - 17:15 Prosta strona
Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 300 w miejscowości Gębice, gmina Czarnków. śr., 20/11/2019 - 10:45 Prosta strona
Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzeźno na realizację zadania publicznego wt., 19/11/2019 - 15:01 Prosta strona
Obwieszczenie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Zofiowo wt., 19/11/2019 - 14:54 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej wt., 12/11/2019 - 15:34 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na terenie działki nr 243 położonej w Grzępach wt., 12/11/2019 - 07:30 Prosta strona
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulic: Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej wt., 12/11/2019 - 07:24 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej we wsi Gębiczyn wt., 12/11/2019 - 06:55 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie wsi Gębice wt., 12/11/2019 - 06:53 Prosta strona
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic: Szkolnej, Spokojnej, Słonecznej, Czarnkowskiej, Wodnej i Wiejskie wt., 12/11/2019 - 06:42 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „budowy małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz” na terenie gmin: Lubasz, Czarnków, Wronki, Połajewo. czw., 07/11/2019 - 14:51 Prosta strona
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie zakończenia postępowania odwoławczego dla budowy linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska czw., 07/11/2019 - 14:50 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez RDOŚ w Poznaniu dla „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn. czw., 07/11/2019 - 14:03 Prosta strona
Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Hucie pon., 04/11/2019 - 14:27 Prosta strona
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa pon., 04/11/2019 - 14:25 Prosta strona