Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i wt., 27/10/2020 - 11:53 Prosta strona
DOSTAWA OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY II PÓŁROCZE 2020 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW pt., 23/10/2020 - 15:03 Zamówienie publiczne
Wyniki konsultacji społecznych pt., 23/10/2020 - 12:38 Prosta strona
Sprawozdania kwartalne za III kw. 2020 pt., 23/10/2020 - 08:38 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska pon., 19/10/2020 - 18:01 Prosta strona
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wt., 13/10/2020 - 13:54 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości śr., 07/10/2020 - 14:09 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Bukowiec, działka nr 181/4 wt., 06/10/2020 - 13:12 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 6 paźdzernika 2020 wt., 06/10/2020 - 13:10 Prosta strona
Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków wt., 06/10/2020 - 13:04 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „SARBIA” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 72 obręb Sarbia , gmina Czarnków. pon., 05/10/2020 - 15:08 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „SARBIA” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 72 obręb Sarbia , gmina Czarnków. pon., 05/10/2020 - 15:00 Prosta strona
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1125 obręb Gajewo, gmina Czarnków. czw., 01/10/2020 - 15:03 Prosta strona
Obwieszczenia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 55 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. czw., 01/10/2020 - 14:57 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji nr 30, 38A, 40 w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków czw., 01/10/2020 - 14:51 Prosta strona
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028 śr., 30/09/2020 - 19:55 Prosta strona
Ogłoszenie konsultacji społecznyw sprawie Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. pt., 25/09/2020 - 18:15 Prosta strona
Informacja o wyniakch naboru stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Oświaty w Czarnkowie czw., 24/09/2020 - 13:57 Prosta strona
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków śr., 23/09/2020 - 08:27 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. pon., 21/09/2020 - 18:08 Prosta strona
Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków czw., 17/09/2020 - 15:35 Zamówienie publiczne
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO) czw., 10/09/2020 - 14:36 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności wt., 08/09/2020 - 13:45 Prosta strona
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Gminy Czarnków wt., 08/09/2020 - 10:35 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” położonej w miejscowości Romanowo Górne na działkach o numerach ewidencyjnych 11 wt., 01/09/2020 - 16:27 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JĘDRZEJEWO EW na działce o numerze ewidencyjnym 278/20 w Jędrzejewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki wt., 01/09/2020 - 14:50 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 622 obręb Zofiowo, gmina Czarnków. wt., 01/09/2020 - 14:48 Prosta strona
Druki pon., 31/08/2020 - 13:53 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JĘDRZEJEWO EW na działce o numerze ewidencyjnym 278/20 w Jędrzejewie, gm. Czarnków, powiat czarnkowsko – trzcianecki śr., 26/08/2020 - 14:50 Prosta strona
Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1 śr., 26/08/2020 - 13:38 Zamówienie publiczne