Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji - w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla zalegalizowania użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie śr., 19/02/2020 - 12:27 Prosta strona
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile dotyczące odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla zalegalizowania użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie śr., 19/02/2020 - 12:26 Prosta strona
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska. wt., 18/02/2020 - 14:38 Prosta strona
Sprawozdania Rb za 2019 rok wt., 18/02/2020 - 13:57 Prosta strona
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie na stanowisko podinspektor ds. rozliczeń kadrowo-płacowych wt., 18/02/2020 - 12:40 Prosta strona
Inforacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. wt., 11/02/2020 - 15:18 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 1/2020 z 10.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej SN 15 kV na terenie części działki o nr ewid. 950 w Zofiowie. wt., 11/02/2020 - 14:58 Prosta strona
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej czw., 06/02/2020 - 14:28 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi ŚMIESZKOWO, działka 326 oraz działka 327 wt., 04/02/2020 - 11:59 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICZYN, działka nr 90/12 wt., 04/02/2020 - 11:58 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICE działka nr 171/10 wt., 04/02/2020 - 11:54 Prosta strona
Nieodpłatna pomoc prawna śr., 29/01/2020 - 09:25 Prosta strona
Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji do przerobu kruszywa na terenie działek 185, 186 i 180/1 w Romanow pon., 27/01/2020 - 17:57 Prosta strona
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY I PÓŁROCZE 2020 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW śr., 22/01/2020 - 14:51 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie o uzgodnieniach proj. decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 w Zofiowie, gmina Czarnków. wt., 21/01/2020 - 15:20 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wt., 21/01/2020 - 13:47 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dystrybucja unijnej żywności w ramach po pż wśród najuboższych mieszkańców gminy” czw., 16/01/2020 - 20:36 Prosta strona
Opinie RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Czarnków na 2020 rok śr., 15/01/2020 - 13:05 Prosta strona
Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji RDOŚ w Poznaniu z 01.03.2019r. znak WOO-II.420.122.2018.JC.37 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400kV Piła Krzewina – Plewiska, które zostało pozostawione bez rozpoznania. pt., 10/01/2020 - 21:08 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina – Plewiska pt., 10/01/2020 - 21:07 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. śr., 08/01/2020 - 08:32 Prosta strona
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska, działka nr 368/25 wt., 07/01/2020 - 12:13 Prosta strona
Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii 400kV Piła Krzewina- Plewiska” czw., 02/01/2020 - 15:26 Prosta strona
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej SN w Walkowicach, Romanowie Górnym, Romanowie Dolnym i Sarbce. czw., 02/01/2020 - 14:27 Prosta strona
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków wt., 31/12/2019 - 09:59 Prosta strona
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW na działce nr 300 w miejscowości Gębice, gmina Czarnków wt., 31/12/2019 - 09:56 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.9.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie pon., 30/12/2019 - 15:18 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.9.2019 dla budowy budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie. pon., 30/12/2019 - 15:16 Prosta strona
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ pon., 30/12/2019 - 13:43 Zamówienie publiczne
Zapytanie ofertowe- audyt wewnętrzny Gminy Czarnków 2020 wt., 24/12/2019 - 13:55 Prosta strona