Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz. czw., 02/04/2020 - 14:39 Prosta strona
Obwieszczenie – dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr 3A umożliwiającego pobór wód podziemnych w Śmieszkowie na dz. nr 191/3, gmina Czarnków. czw., 02/04/2020 - 13:42 Prosta strona
Obwieszczenie – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr 3A umożliwiającego pobór wód podziemnych w Śmieszkowie na dz. nr 191/3, gmina Czarnków. czw., 02/04/2020 - 13:39 Prosta strona
Informacja o wynikach na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska czw., 02/04/2020 - 12:40 Prosta strona
Deklaracja dostępności wt., 31/03/2020 - 11:59 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pon., 30/03/2020 - 12:51 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inewstycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pt., 27/03/2020 - 14:03 Prosta strona
Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej przedsięwzięcia: „zalegalizowanie użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie, w których realizowany jest chów trzody chlewnej pon., 23/03/2020 - 15:07 Prosta strona
Informacje o konsultacjach społecznych pon., 23/03/2020 - 13:18 Prosta strona
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile dotyczące odmowy wydania decyzji o środowisko uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.8.2019 dla przedsięwzięcia w Sarbce na działkach nr 96 i 101. pt., 20/03/2020 - 14:08 Prosta strona
Informacja w sprawie pomiaru pól elektromagnetycznych wykonywanych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej w dniach 17-19 marca 2020 roku pon., 16/03/2020 - 14:28 Prosta strona
Informacje o wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka 407 Brzeźno Sarbka pon., 16/03/2020 - 14:27 Prosta strona
Informacje o wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka 216/8 Sarbka pon., 16/03/2020 - 14:23 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pt., 13/03/2020 - 15:22 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej „Czarnków I” o mocy do 1 MW na działce nr 300 w miejscowości Gębice , gmina Czarnków czw., 12/03/2020 - 12:54 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia – etap II” Część IV. śr., 11/03/2020 - 15:06 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia – etap II” Część III. śr., 11/03/2020 - 15:04 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowy obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia – etap II” Część II. śr., 11/03/2020 - 15:03 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz. śr., 11/03/2020 - 15:02 Prosta strona
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wt., 10/03/2020 - 14:59 Prosta strona
Wybor Prezydenckie 2020 wt., 10/03/2020 - 14:54 Prosta strona
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt., 06/03/2020 - 13:27 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko do spraw ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska czw., 05/03/2020 - 14:40 Prosta strona
Ogłasza się drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 r. w zakresach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej pon., 02/03/2020 - 14:49 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pt., 28/02/2020 - 15:34 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków pt., 28/02/2020 - 10:26 Prosta strona
Sprawozdania Rb-NDS oraz Rb-28S za 2019 - korekty czw., 27/02/2020 - 10:16 Prosta strona
Ogłoszenie o wynikach konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i śr., 26/02/2020 - 12:32 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wt., 25/02/2020 - 15:00 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy wt., 25/02/2020 - 09:45 Prosta strona