Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN „Wieleń” odgałęzienie kierunek Jesionowo śr., 19/06/2019 - 17:59 Prosta strona
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 18 czerwca 2019 roku wt., 18/06/2019 - 08:36 Prosta strona
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn czw., 13/06/2019 - 14:14 Prosta strona
Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. : "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina-Plewiska, Etap I". Zamieścić w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. czw., 13/06/2019 - 14:13 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica wt., 11/06/2019 - 14:03 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa powiazania linii kablowej SN15kV pomiędzy miejscowościami Gębice –Gębiczyn. pon., 10/06/2019 - 12:37 Prosta strona
Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. z dnia 28 maja 2019 roku pon., 10/06/2019 - 12:11 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Leśników Polskich w Gębicach śr., 05/06/2019 - 14:04 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Hucie. śr., 05/06/2019 - 14:02 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym śr., 05/06/2019 - 13:53 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w miejscowościach Białężyn i Huta śr., 05/06/2019 - 12:59 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska ETAP II. pon., 03/06/2019 - 13:48 Prosta strona
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024 pt., 31/05/2019 - 18:53 Prosta strona
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile ogłasza, iż posiada następujące wolne stanowiska pracy pt., 31/05/2019 - 11:26 Prosta strona
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN „Ujście” odgałęzienie kierunek Drzązgowo na terenie miejscowości Marunowo i Gębice śr., 29/05/2019 - 14:02 Prosta strona
IV kwartał wt., 28/05/2019 - 08:08 Prosta strona
Raport o stanie gminy za 2018 rok pon., 27/05/2019 - 12:17 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy podania do wiadomości zawiadomienia o poprawieniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku Nr 11/2019 (znak iR.III.747.38.2019.12) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie pt., 24/05/2019 - 14:16 Prosta strona
Sprawozdanie RB-28S za 2018 rok - korekta nr 1 pt., 24/05/2019 - 14:12 Prosta strona
Obwieszczenie wydaniu postanowienia dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN „Ujście” odgałęzienie kierunek Drzązgowo na terenie miejscowości Marunowo i Gębice śr., 22/05/2019 - 14:35 Prosta strona
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji budowa małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz wt., 21/05/2019 - 14:52 Prosta strona
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi SARBIA, działka nr 204/3 wt., 21/05/2019 - 14:41 Prosta strona
Informacja o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji techniczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn pon., 20/05/2019 - 14:46 Prosta strona
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego I udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji „Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska etap I” śr., 15/05/2019 - 15:23 Prosta strona
Zawiadomienie o nowym terminie zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400kV Piła Krzewina – Plewiska. wt., 14/05/2019 - 15:24 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „ Budowy małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz” na terenie gmin: Lubasz, Czarnków, Wronki, Połajewo. pon., 13/05/2019 - 15:24 Prosta strona
Ogłoszenie o wynikach sprzedaży autobusu pt., 10/05/2019 - 14:55 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina –Plewiska pt., 10/05/2019 - 13:51 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina –Plewiska pt., 10/05/2019 - 12:28 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Piła Krzewina –Plewiska pt., 10/05/2019 - 12:27 Prosta strona