Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie, gmina Czarnków. czw., 18/04/2019 - 14:02 Prosta strona
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla budowy „Instalacji do przerobu kruszywa na terenie działek 185, 186 i 180/1 w Romanowie Górnym”. czw., 18/04/2019 - 13:06 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2648 „Nowie 1 – osada” śr., 17/04/2019 - 15:06 Prosta strona
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok wt., 16/04/2019 - 15:21 Prosta strona
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki wraz z objaśnieniami wt., 16/04/2019 - 15:18 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków wt., 16/04/2019 - 15:16 Prosta strona
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo wt., 09/04/2019 - 18:47 Prosta strona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gajewie wt., 09/04/2019 - 11:50 Prosta strona
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi Romanowo Dolne - działki nr 1167/1, nr 1167/2, nr 1167/3, nr 1167/4 i nr 1167/5 wt., 09/04/2019 - 11:45 Prosta strona
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Sarbia działka nr 204/3 wt., 09/04/2019 - 11:42 Prosta strona
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach dla działki nr 499/25 wt., 09/04/2019 - 11:19 Prosta strona
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na przebudowę przepustu na drodze gminnej w Radosiewie pon., 08/04/2019 - 17:39 Prosta strona
Obwieszczenie o dokonanych uzgodnieniach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Poprawa przepustowości rowu PŁ-24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w Hucie czw., 04/04/2019 - 15:23 Prosta strona
VII kadencja 2014 - 2018 śr., 03/04/2019 - 08:49 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczy postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska” pt., 29/03/2019 - 15:19 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie pt., 29/03/2019 - 14:58 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące postanowień i decyzji wydanych w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn czw., 28/03/2019 - 17:21 Prosta strona
Petycja w sprawie przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw czw., 28/03/2019 - 12:58 Prosta strona
Przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę kompleksów rekreacyjnych w Gminie Czarnków czw., 28/03/2019 - 12:36 Zamówienie publiczne
Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków czw., 28/03/2019 - 11:26 Prosta strona
Zestawienie ofert otwartych w przetargu nieograniczonym na budowę chodnika na ul. Pilskiej w Hucie wt., 26/03/2019 - 14:33 Zamówienie publiczne
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków wt., 26/03/2019 - 14:12 Prosta strona
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie budowy linii 400kV Piła Krzewina-Plewiska pt., 22/03/2019 - 14:53 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3075 sieci Play na działce o numerze ewd. 71/5 położonej w Śmieszkowie, gmina Czarnków. czw., 21/03/2019 - 14:54 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie czw., 21/03/2019 - 14:53 Prosta strona
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 śr., 20/03/2019 - 14:22 Prosta strona
Petycja w sprawie montażu oświetlenia przy ulicy Żwirowej w Kuźnicy Czarnkowskiej wt., 19/03/2019 - 15:18 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/26 wt., 19/03/2019 - 14:49 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Kuźnica Czarnkowska działka nr 368/25 wt., 19/03/2019 - 14:25 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Piła Krzewina- Plewiska. pt., 15/03/2019 - 15:06 Prosta strona