Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.09.2020 13:57:11 Informacja o wyniakch naboru stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Oświaty w Czarnkowie Michał Iwanicki strona została dodana
23.09.2020 08:27:29 Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Czarnków Michał Iwanicki strona została dodana
22.09.2020 14:52:24 Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1 Michał Iwanicki edycja strony
22.09.2020 13:24:50 Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. Michał Iwanicki edycja strony
21.09.2020 18:08:01 Obwieszczenie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno, gmina Czarnków. Michał Iwanicki strona została dodana
21.09.2020 13:22:31 BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 111/14 W ŚMIESZKOWIE Michał Iwanicki edycja strony
17.09.2020 15:37:55 Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
17.09.2020 15:37:40 Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
17.09.2020 15:35:05 Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków Michał Iwanicki strona została dodana
16.09.2020 15:28:05 ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W MIKOŁAJEWIE Michał Iwanicki edycja strony
16.09.2020 14:28:49 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności Michał Iwanicki edycja strony
10.09.2020 14:44:21 Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1 Michał Iwanicki edycja strony
10.09.2020 14:36:47 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (GZOO) Michał Iwanicki strona została dodana
10.09.2020 11:35:07 Jednostki administracji pomocniczej (sołectwa) 2019 - 2024 Michał Iwanicki edycja strony
08.09.2020 13:45:43 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Huta, w rejonie ulic Poznańskiej, Radomskiej i Wolności Michał Iwanicki strona została dodana