Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
14.06.2019 13:27:43 Kwestionariusz Michał Iwanicki edycja strony
13.06.2019 14:14:32 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn Michał Iwanicki strona została dodana
13.06.2019 14:13:13 Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. : "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina-Plewiska, Etap I". Zamieścić w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Michał Iwanicki strona została dodana
13.06.2019 13:40:49 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica Michał Iwanicki edycja strony
11.06.2019 14:03:06 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica Michał Iwanicki strona została dodana
10.06.2019 12:50:23 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
10.06.2019 12:37:46 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa powiazania linii kablowej SN15kV pomiędzy miejscowościami Gębice –Gębiczyn. Michał Iwanicki strona została dodana
10.06.2019 12:11:22 Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. z dnia 28 maja 2019 roku Michał Iwanicki strona została dodana
05.06.2019 14:04:52 Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Leśników Polskich w Gębicach Michał Iwanicki strona została dodana
05.06.2019 14:02:53 Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Hucie. Michał Iwanicki strona została dodana
05.06.2019 13:53:52 Wójt Gminy Czarnków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym Michał Iwanicki strona została dodana
05.06.2019 12:59:32 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w miejscowościach Białężyn i Huta Michał Iwanicki strona została dodana
03.06.2019 13:48:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczące udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska ETAP II. Michał Iwanicki strona została dodana
31.05.2019 19:11:21 Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024 Michał Iwanicki edycja strony
31.05.2019 18:53:10 Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2024 Michał Iwanicki strona została dodana