Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.12.2019 14:46:41 Opinie RIO w sprawie WPF, budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu na 2020 rok Michał Iwanicki edycja strony
09.12.2019 12:54:48 Opinie RIO w sprawie WPF, budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu na 2020 rok Michał Iwanicki strona została dodana
05.12.2019 15:15:07 Obwieszczenie o postanowieniach i decyzjach wydanych dla lokalizacji celu publicznego budowa linii kablowej elektroenergetycznej w Romanowie Dolnym, Romanowie Górnym, Walkowicach i Sarbi Michał Iwanicki strona została dodana
05.12.2019 13:20:37 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 13:00:05 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 12:36:00 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
05.12.2019 11:38:04 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Michał Iwanicki strona została dodana
03.12.2019 14:27:11 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Nasze Jędrzejewo Michał Iwanicki strona została dodana
03.12.2019 13:28:41 Obwieszczenie dotyczące sprostowania oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.2.2017 z dnia 06.06.2017 r. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w Jędrzejewie, gmina Czarnków. Michał Iwanicki strona została dodana
03.12.2019 13:12:46 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Michał Iwanicki strona została dodana
29.11.2019 10:07:10 UBEZPIECZENIE GMINY CZARNKÓW NA OKRES 01.01.2020- 31.12.2022. Michał Iwanicki edycja strony
27.11.2019 15:03:22 Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sobolewo Michał Iwanicki strona została dodana
27.11.2019 13:47:20 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków z 2019 r. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzeźno Michał Iwanicki strona została dodana
26.11.2019 14:52:46 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
25.11.2019 15:12:54 Oferta Stowarzyszenia ,,Nasze Jędrzejewo” na realizację zadania publicznego Michał Iwanicki strona została dodana