Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.10.2019 13:57:23 Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2019 r Michał Iwanicki edycja strony
09.10.2019 16:35:01 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CISZKOWIE, UL. LEŚNA Michał Iwanicki edycja strony
09.10.2019 16:32:35 UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR EWID. 52 W M. BRZEŹNO Michał Iwanicki strona została dodana
09.10.2019 16:30:24 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CISZKOWIE, UL. LEŚNA Michał Iwanicki strona została dodana
09.10.2019 16:27:53 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚREDNICA – RYŻEWO DZ. NR EWID. 170 Michał Iwanicki strona została dodana
09.10.2019 15:33:23 Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2019 r Michał Iwanicki edycja strony
08.10.2019 15:13:34 Wybory parlamentarne 2019 Michał Iwanicki edycja strony
08.10.2019 15:04:37 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Sarbka Michał Iwanicki strona została dodana
07.10.2019 15:15:28 Przetarg nieograniczny na wybór banku do prowadzenia obsługi budżetu Gminy Czarnków i jednostek organizacyjnych gminy na okres od 01.12.2019 do dnia 30.11.2024r Michał Iwanicki edycja strony
07.10.2019 14:34:08 Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2019 r Michał Iwanicki edycja strony
07.10.2019 14:20:20 Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw techniczno - inwestycyjnych Michał Iwanicki strona została dodana
07.10.2019 14:15:23 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
04.10.2019 11:56:35 Wybory parlamentarne 2019 Michał Iwanicki edycja strony
04.10.2019 11:56:03 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Michał Iwanicki edycja strony
04.10.2019 09:58:50 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Michał Iwanicki edycja strony