Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.07.2020 13:59:36 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ” Michał Iwanicki edycja strony
13.07.2020 13:58:58 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁY POD Michał Iwanicki edycja strony
13.07.2020 13:54:26 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁ Michał Iwanicki strona została dodana
13.07.2020 13:53:09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁY POD Michał Iwanicki strona została dodana
13.07.2020 13:50:27 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W RAMACH INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ” Michał Iwanicki strona została dodana
10.07.2020 15:03:14 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy, kultury i sportu Michał Iwanicki strona została dodana
10.07.2020 15:01:03 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum zakładowego i BHP Michał Iwanicki strona została dodana
10.07.2020 14:52:35 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
10.07.2020 14:50:31 Wyniki głosowań Michał Iwanicki edycja strony
10.07.2020 08:18:40 Wzory oświadczeń Michał Iwanicki edycja strony
08.07.2020 15:19:08 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŚMIESZKOWO PRZY ULICY WIEJSKIEJ, POLNEJ I SZKOLNEJ Michał Iwanicki strona została dodana
07.07.2020 14:58:46 Ogłoszenie o wpłynięciu do Urzędu Gminy Czarnków oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek na realizację zadania publicznego Michał Iwanicki strona została dodana
07.07.2020 10:35:56 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej energetycznej w miejscowościach Białężyn i Huta Michał Iwanicki strona została dodana
03.07.2020 13:29:29 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
03.07.2020 13:27:20 Wybor Prezydenckie 2020 Michał Iwanicki edycja strony