Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.04.2020 14:39:21 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Krucz. Michał Iwanicki strona została dodana
02.04.2020 13:42:54 Obwieszczenie – dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr 3A umożliwiającego pobór wód podziemnych w Śmieszkowie na dz. nr 191/3, gmina Czarnków. Michał Iwanicki strona została dodana
02.04.2020 13:39:35 Obwieszczenie – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr 3A umożliwiającego pobór wód podziemnych w Śmieszkowie na dz. nr 191/3, gmina Czarnków. Michał Iwanicki strona została dodana
02.04.2020 12:40:28 Informacja o wynikach na stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
31.03.2020 11:59:37 Deklaracja dostępności Michał Iwanicki strona została dodana
30.03.2020 14:49:45 Wybor Prezydenckie 2020 Michał Iwanicki edycja strony
30.03.2020 12:51:13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
27.03.2020 14:13:44 Przedszkola Michał Iwanicki edycja strony
27.03.2020 14:03:18 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inewstycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
23.03.2020 15:07:11 Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej przedsięwzięcia: „zalegalizowanie użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie, w których realizowany jest chów trzody chlewnej Michał Iwanicki strona została dodana
23.03.2020 13:18:28 Informacje o konsultacjach społecznych Michał Iwanicki strona została dodana
20.03.2020 14:08:13 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile dotyczące odmowy wydania decyzji o środowisko uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.8.2019 dla przedsięwzięcia w Sarbce na działkach nr 96 i 101. Michał Iwanicki strona została dodana
16.03.2020 14:28:24 Informacja w sprawie pomiaru pól elektromagnetycznych wykonywanych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej w dniach 17-19 marca 2020 roku Michał Iwanicki strona została dodana
16.03.2020 14:27:20 Informacje o wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka 407 Brzeźno Sarbka Michał Iwanicki strona została dodana
16.03.2020 14:23:03 Informacje o wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka 216/8 Sarbka Michał Iwanicki strona została dodana