Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.08.2019 13:54:32 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy skrzyżowania w m. Gębiczyn. Michał Iwanicki edycja strony
23.08.2019 13:35:27 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulic: Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej Michał Iwanicki strona została dodana
22.08.2019 21:43:10 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej w m. Góra wraz z odwodnieniem Michał Iwanicki edycja strony
22.08.2019 21:41:18 Ogłoszenie o zmianie w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej w m. Góra wraz z odwodnieniem Michał Iwanicki edycja strony
22.08.2019 11:00:09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej energetycznej SN wraz ze światłowodem na potrzeby Parku Wiatrowego Ujście. Michał Iwanicki edycja strony
22.08.2019 10:08:46 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy skrzyżowania w m. Gębiczyn. Michał Iwanicki edycja strony
19.08.2019 14:54:37 Przetarg nieograniczony przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) Michał Iwanicki edycja strony
19.08.2019 14:53:29 Ogłoszenie o zmianie w przetargu nieograniczonym przebudowa drogi gminnej w m. Ciszkowo (droga dojazdowa do działek mieszkaniowych przy ul. Czarnkowskiej) Michał Iwanicki edycja strony
19.08.2019 10:54:25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. modernizacji i remontów w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
16.08.2019 15:07:33 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 KV Piła Krzewina - Plewiska, ETAP II - odwołania Michał Iwanicki strona została dodana
16.08.2019 07:25:43 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej energetycznej SN wraz ze światłowodem na potrzeby Parku Wiatrowego Ujście. Michał Iwanicki strona została dodana
13.08.2019 14:12:58 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400KV Piła Krzewina - Plewiska, etap II Michał Iwanicki strona została dodana
13.08.2019 12:25:33 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 180345P w miejscowości Sobolewo Michał Iwanicki edycja strony
12.08.2019 14:02:25 Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2019/2020 Michał Iwanicki edycja strony
12.08.2019 14:01:47 Ogłoszenie o zmianach w przetargu na świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2019/2020 Michał Iwanicki edycja strony