Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.04.2019 14:02:53 Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego –chlewni na działce nr 182 w Hucie, gmina Czarnków. Michał Iwanicki strona została dodana
18.04.2019 13:06:05 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dla budowy „Instalacji do przerobu kruszywa na terenie działek 185, 186 i 180/1 w Romanowie Górnym”. Michał Iwanicki strona została dodana
17.04.2019 15:06:52 Obwieszczenie o wydanej decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II” w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2648 „Nowie 1 – osada” Michał Iwanicki strona została dodana
16.04.2019 15:21:16 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Michał Iwanicki strona została dodana
16.04.2019 15:18:28 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki wraz z objaśnieniami Michał Iwanicki strona została dodana
16.04.2019 15:16:54 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków Michał Iwanicki strona została dodana
15.04.2019 15:09:49 Przetarg nieograniczony na równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2019 roku Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2019 14:01:37 Przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę kompleksów rekreacyjnych w Gminie Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2019 13:29:57 Przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę kompleksów rekreacyjnych w Gminie Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2019 11:56:25 Przetarg nieograniczony na budowę chodnika przy ulicy Pilskiej w Hucie Michał Iwanicki edycja strony
15.04.2019 09:08:59 VII kadencja 2014 - 2018 Michał Iwanicki edycja strony
10.04.2019 11:18:13 Przetarg nieograniczony na budowę i rozbudowę kompleksów rekreacyjnych w Gminie Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2019 18:47:28 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 174 w miejscowości Gajewo Administrator Systemu Administrator Systemu strona została dodana
09.04.2019 11:52:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gajewie Michał Iwanicki edycja strony
09.04.2019 11:50:29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gajewie Michał Iwanicki strona została dodana