Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.02.2020 12:27:57 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile o wydaniu decyzji - w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla zalegalizowania użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie Michał Iwanicki strona została dodana
19.02.2020 12:26:05 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile dotyczące odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla zalegalizowania użytkowanych chlewni nr 1 i nr 2, dla których wykonano prace polegające na ich przebudowie Michał Iwanicki strona została dodana
18.02.2020 14:42:39 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska. Michał Iwanicki edycja strony
18.02.2020 14:38:46 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska. Michał Iwanicki strona została dodana
18.02.2020 13:57:25 Sprawozdania Rb za 2019 rok Michał Iwanicki strona została dodana
18.02.2020 12:40:20 Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie na stanowisko podinspektor ds. rozliczeń kadrowo-płacowych Michał Iwanicki strona została dodana
11.02.2020 15:18:10 Inforacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Michał Iwanicki strona została dodana
11.02.2020 15:12:25 Strona główna Michał Iwanicki edycja strony
11.02.2020 15:06:38 Strona główna Michał Iwanicki edycja strony
11.02.2020 14:58:01 Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 1/2020 z 10.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej SN 15 kV na terenie części działki o nr ewid. 950 w Zofiowie. Michał Iwanicki strona została dodana
11.02.2020 14:41:26 Sesja Rady Gminy na żywo Michał Iwanicki edycja strony
06.02.2020 15:11:58 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY I PÓŁROCZE 2020 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW Michał Iwanicki edycja strony
06.02.2020 14:28:24 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Michał Iwanicki strona została dodana
04.02.2020 11:59:31 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie wsi ŚMIESZKOWO, działka 326 oraz działka 327 Michał Iwanicki strona została dodana
04.02.2020 11:58:02 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICZYN, działka nr 90/12 Michał Iwanicki strona została dodana