Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.01.2020 14:40:39 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
23.01.2020 14:38:49 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
23.01.2020 12:09:33 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
23.01.2020 11:59:47 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
22.01.2020 14:51:11 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY I PÓŁROCZE 2020 r. DO PLACÓWEK BĘDĄCYCH POD ADMINISTARCJĄ URZĘDU GMINY CZARNKÓW Michał Iwanicki strona została dodana
22.01.2020 13:21:07 Statut Gminy Czarnków Michał Iwanicki edycja strony
21.01.2020 15:20:03 Obwieszczenie o uzgodnieniach proj. decyzji o warunkach zabudowy dla budowy linii napowietrznej SN 15 kV na działce nr 950 w Zofiowie, gmina Czarnków. Michał Iwanicki strona została dodana
21.01.2020 13:47:42 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko do spraw inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Michał Iwanicki strona została dodana
21.01.2020 13:45:25 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Michał Iwanicki edycja strony
20.01.2020 14:59:47 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
20.01.2020 14:00:54 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
17.01.2020 11:40:04 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
16.01.2020 20:36:38 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „Dystrybucja unijnej żywności w ramach po pż wśród najuboższych mieszkańców gminy” Michał Iwanicki strona została dodana
16.01.2020 14:31:17 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony
16.01.2020 10:49:30 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ Michał Iwanicki edycja strony