Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Rolnictwo i ochrona środowiska » Ochrona środowiska » Dofinansowanie do utylizacji azbestu

Nabór wniosków do utylizacji azbestu w 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (10/05/2018 11:02:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (10/05/2018 11:02:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (10/05/2018 11:02:33)
Nabór wniosków do utylizacji azbestu w 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję mieszkańców gminy, że w terminie od  18 kwietnia 2017 r. do 11 sierpnia 2017r. przeprowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w wyrobów. 


Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu gminy - do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym.

Wnioski złożone po 11 sierpnia 2017r. nie będą rozpatrywane.

 Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin zasad i trybu udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej bip.czarnkowgmina.pl i w urzędzie gminy pok. nr 15). 

 
 
Wójt Gminy Czarnków

                                                                                            (-) Bolesław Chwarścianek

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - zasady udzielania dotacji

2. Załącznik nr 2 - wniosek

3. Załącznik nr 3 - wykaz dokumentów

4. Wzór nr 1 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

5.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

6. Wzór 2 - formularz de minimis dla rolnika

7. Wzór 3 - oświadczenie de minimis dla rolnika

8. Wzór 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/04/2017 07:45:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/04/2017 07:45:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/04/2017 07:45:09)
Nabór wniosków na dofinansowanie do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Informuję mieszkańców gminy, że w terminie od  18 kwietnia 2016 r. do 12 sierpnia 2016r. przeprowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w wyrobów. 

Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Czarnkowsko-Trzcinecki z gminami zlokalizowanymi na terenie powiatu, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu gminy - do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym.

Wnioski złożone po 12 sierpnia 2016r. nie będą rozpatrywane.

 Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin zasad i trybu udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl i w urzędzie gminy pok. nr 15). 

 
 
Wójt Gminy Czarnków

                                                                                            (-) Bolesław Chwarścianek

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - zasady udzielania dotacji

2. Załącznik nr 2 - wniosek

3. Załącznik nr 3 - wykaz dokumentów

4. Wzór nr 1 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

5. Zgłoszenie robót budowlanych

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

7. Wzór 2 - formularz de minimis dla rolnika

8. Wzór 3 - oświadczenie de minimis dla rolnika

9. Wzór 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Instrukcja wypełniania wzoru numer 4


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/03/2013 09:18:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/03/2013 09:18:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/04/2016 14:48:40)