Grunty

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan mienia komunalnego

Opis mienia komunalnego

Ilość  jedn. miary

31.12.2013 r.

31.12.2014 r.

Grunty ogółem

356,9966

351,5098

Grunty rolne

309,7062

303,8301

Grunty pod lasami

20,6674

20,6674

Grunty pod wodami

5,1418

5,1418

Użytki kopalniane

-

-

Pozostałe grunty
(w tym drogi)

463,6732
(416, 0273)

463,9229
(416,4609)

Nieużytki

21,4812

21,8705

 

II. Forma zagospodarowania

1. GRUNTY NIEZAGOSPODAROWANE
 

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2013 r.

stan na 31.12.2014 r.

OGÓŁEM:

582,8089

596,7964

Grunty rolne ogółem:

81,3034

92,1177

w tym: użytki rolne

54,9588

50,9536

       sady

1,1187

1,1187

       użytki zielone

25,2259

40,0454

Grunty pod lasami (w tym grunty  zadrzewione i zakrzeczenia -Lz)

20,0325
(2,4540)

20,0325
(2,4540)

Grunty pod wodami

4,9118

4,9118

Użytki kopalne

-

-

Pozostałe grunty (w tym: grunty  zadrzewione i zakrzeczenia -Lz)

461,2961
(2,4540)

461,0499
(2,4540)

      tereny różne (Tr)

6,9261

6,9261

      drogi (dr)

415,5773

416,4609

      grunty zabudowane i niezabudowane(B/R)  

27,5719

26,4421

      tereny zielone (Bz)

11,2208

11,2208

Nieużytki

15,2651

18,6845

 

2. GRUNTY ZAGOSPODAROWANE  

 

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2013 r.

stan na 31.12.2014 r.

Ogółem

237,8609

218,6363

Dzierżawa gruntów

229,7257

210,5441

Zarząd

-

-

Użytkowanie wieczyste

7,4861

7,4861

Umowa użyczenia

0,6491

0,6061

Łączna ilość  gruntów (pkt 1 + 2)

820,6698

815,4327

 

Data wytworzenia informacji: 19.09.2003 13:18:32
Osoba wprowadzająca informację: -
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019 11:23:16
Data publikacji informacji: od 19.09.2003 13:18:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
03.04.2019 11:23:16 emilia_sm edycja strony
28.01.2016 14:08:26 Michał Iwanicki edycja strony
19.09.2003 13:18:32 - strona została dodana