Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Czarnków, dnia 8 maja 2020 roku

OSO.2110.7.2019

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

na stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury technicznej w Referacie Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

            Wójt Gminy Czarnków informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Wioletta Just .

 

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szeroką wiedzą. Spełniła warunki stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku pracy.

Posiadane kwalifikacje dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

                                                                                  Wójt Gminy Czarnków

                                                                                   /-/ Bolesław Chwarścianek

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020 14:36:18
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020 14:37:57
Data publikacji informacji: od 08.05.2020 14:36:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
08.05.2020 14:36:18 Michał Iwanicki strona została dodana