Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

z dnia 22 czerwca 2020r.

 

Nazwa stanowiska, na które przeprowadzony był nabór:

Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Adriana Magdziarz, zamieszkała w Sarbce, gmina Czarnków.

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja dokonała wyboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie – wybrano Panią Adrianę Magdziarz. Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szeroką wiedzą oraz została wysoko oceniona pod względem posiadanych umiejętności koniecznych do wykonywania zadań na stanowisku pracy oraz pod względem profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji. Posiadane kwalifikacje oraz cechy charakteru, jak również doświadczenie zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję właściwego wywiązywania się z nałożonych zadań i obowiązków.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie

~ Anna Wybraniec

 

Czarnków, dnia 22.06.2020r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 22.06.2020 14:48:42
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 14:51:56
Data publikacji informacji: od 22.06.2020 14:48:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.06.2020 14:48:42 Michał Iwanicki strona została dodana