Interpelacje i zapytania

1. Interpelacja w sprawie przepustowosci rowu w miejscowości Huta

1. Odpowiedź

2. Interpelacja w sprawie przekazania pomieszczenia dla Przedszkola w Brzeźnie

2. Odpowiedź

3. Interpelacja w sprawie opłaty eksploatacyjnej z wydobytych kruszyw w Walkowicach i Romanowie Górnym

3. Odpowiedź

4. Interpelacja w sprawie oświetlenia drogi w Romanowie Dolnym

4. Odpowiedź

5. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych w Romanowie Dolnym

5. Odpowiedź

6. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew w miejscowości Osuch

6. Odpowiedź

7. Interpelacja w sprawie budowy chodnika w Romanowie Dolnym

7. Odpowiedź

8. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy w Mikołajewie

8. Odpowiedź

9. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy przy Przedszkolu w Mikołajewie

9. Odpowiedź

10. Interpelacja w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej w Ciszkowie

10. Odpowiedź

11. Interpelacja w sprawie remontu dachu na transformatorze w Ciszkowie

11. Odpowiedź

12. Interpelacja w sprawie wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

12. Odpowiedź

13. Interpelacje w sprawie dofinansowania wymiany dachu na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Goraju-Zamku

13. Odpowiedź

14. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w miejscowości Sarbka

14. Odpowiedź

15. Interpelacja w sprawie wymiany okien w budynku sali wiejskiej w Jędrzejewie

15. Odpowiedź

16. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew przy ul. Szkolnej w Kuźnicy Czarnkowskiej

16. Odpowiedź

17. Interpelacja w sprawie zamontowania płotka na boisku sportowym w Kuźnicy Czarnkowskiej

17. Odpowiedź

18. Interpelacja w sprawie określenia terminu budowy ścieżki piszo-rowerowej w Ciszkowie

18. Odpowiedź

 19. Interpelacja w sprawie ogrodzenia i rekultywacji boiska w Ciszkowie

19. Odpowiedź

20. Interpelacja w sprawie rekultywacji boiska w Mikołajewie

20. Odpowiedź

21. Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Hucie na ul. Komorzewskiej

21. Odpowiedź

22. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Ciszkowie na ul. Lipowej

22. Odpowiedź

23. Interpelacja w sprawie remontu chodnika w Kuźnicy Czarnkowskiej na ul. Wyzwolenia

23. Odpowiedź

24. Interpelacja w sprawie dofinansowania rurociągu melioracyjnego w Mikołajewie

24. Odpowiedź

25. Interpelacja w sprawie remontu budynku w Ciszkowie na ul. Lipowej

25. Odpowiedź

26. Interpelacja w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej w Sarbce

26. Odpowiedź

27. Interpelacja w sprawie oświetlenia w miejscowości Jędrzejewo Książnica

27. Odpowiedź

28. Interpelacja w sprawie ustalenia właściciela działki w Gajewie

28. Odpowiedź

29. Interpelacja w sprawie przekwalifikowania ul. Osiedlowej w Hucie pomiędzy działkami nr 505 i 507

29. Odpowiedź

30. Interpelacja w sprawie remontu drogi wraz zebraniem poboczy w miejscowości Marunowo

30. Odpowiedź

31. Interpelacja w sprawie budowy przejścia z kostki brukowej pomiędzy salą wiejską a wiatą z grilem

31. Odpowiedź

32. Interpelacja w sprawie wystąpienia z wnioskiem o realizację projektu wykonawczego - chodnik w Hucie i Komorzewie

32. Odpowiedź

33. Zapytanie w sprawie podjęcia działań przez gminę w związku ze zmianą przepisów i obszarów ONW

33. Odpowiedź

34. Interpelacja w sprawie podjęcia działań z autobusem szkolnym – sprzedażą bądź złomowaniem

34. Odpowiedź

35. Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania usuwania odpadów wielkogabarytowych i składania ich w miejscach do tego przeznaczonych

35. Odpowiedź

36. Interpelacja w sprawie wymiany 2 słupów energetycznych  w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Strażackiej i ul. Polnej

36. Odpowiedź

37. Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi gminnej przy blokach w Brzeźnie na ul. Czarnkowskiej

37. Odpowiedź

38 Zapytanie w sprawie podjętych działań przez gminę w związku ze zmianą przepisów  i obszarów ONW

38 Odpowiedź

39 Interpelacja w sprawie wyrównania drogi wzdłuż Noteci z Ciszkowa do śluzy w Mikołajewie

39 Odpowiedź

40 Interpelacja w sprawie remontu dachu na transformatorze w Ciszkowie

40 Odpowiedź

41 Interpelacja w sprawie remontu elewacji Publicznego Przedszkola  w Gajewie

41 Odpowiedź

42 Interpelacja w sprawie malowania wnętrza sali wiejskiej w Gajewie

42 Odpowiedź

43 Interpelacja w sprawie dofinansowania OSP Gajewo

43 Odpowiedź

44 Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Ciszkowie

44 Odpowiedź

45 Interpelacja w sprawie wyposażenia placu zabaw w Walkowicach

45 Odpowiedź

46 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Walkowicach

46 Odpowiedź

47 Interpelacja w sprawie przeniesienia i przywrócenia znaków drogowych w Walkowicach

47 Odpowiedź

48 Interpelacja w sprawie przygotowania projektu rewitalizacji wsi Walkowice - koło Pomnika Powstańców Wielkopolskich

48 Odpowiedź

49 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia w Górze nad Notecią

49 Odpowiedź

50 Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażowego dla pojazdów do 3,5t w Hucie

50 Odpowiedź

51 Interpelacja w sprawie wycięcia 7 drzew przy drodze powiatowej nr 1342P-Komorzewo

51 Odpowiedź

52 Interpelacja w sprawie malowania sali wiejskiej w Komorzewie

52 Odpowiedź

53 Interpelacja w sprawie realizacji projektu przy drodze powiatowej nr 1342P obejmującego chodnik w Hucie i Komorzewie

53 Odpowiedź

54 Zapytanie w sprawie zaproszenia PRGOK na sesję

54 Odpowiedź

55 Interpelacja w sprawie zamontowania płotka na boisku w Kuźnicy Czarnkowskiej

55 Odpowiedź

56 Interpelacja w sprawie nieterminowego odbioru odpadów komunalnych

56 Odpowiedź

57 Interpelacja w sprawie budowy chodnika na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

57 Odpowiedź

58 Interpelacja w sprawie budowy oświetlenia na ul. Czarnkowskiej w Gębicach

58 Odpowiedź

59 Interpelacja w sprawie naprawy ul. Parkowej w Gębicach i budowy chodnika

59 Odpowiedź

60 Interpelacja w sprawie budowy chodnika na ul. Pilskiej w Gębicach

60 Odpowiedź

61 Interpelacja w sprawie naprawy ul. Lipowej w Gębicach

61 Odpowiedź

62 Zapytanie w sprawie szczególnych wybitnych osiągnięć zastępcy wójta

62 Odpowiedź

63 Interpelacja w sprawie inwestycji kanalizacyjnej dla wsi Osuch

64 Interpelacja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Ciszkowie

65 Interpelacja w sprawie usunięcia wad na przedszkolnym placu zabaw w Hucie

66 Interpelacja w sprawie ograniczenia tonażowego w miejscowości Huta

67 Interpelacja w sprawie zamontowania lamp w Kuźnicy Czarnkowskiej

68 Interpelacja w sprawie uporządkowania i utwardzenia drogi w Kuźnicy Czarnkowskiej

69 Interpelacja w sprawie wymiany barierek na mostkach w Gębiczynie

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 11.03.2019 12:36:19
Osoba wprowadzająca informację: praktykant
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 14:55:32
Data publikacji informacji: od 11.03.2019 12:36:19
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
30.08.2019 14:55:32 Michał Iwanicki edycja strony
30.08.2019 13:36:43 Michał Iwanicki edycja strony
10.06.2019 12:50:23 Michał Iwanicki edycja strony
23.04.2019 15:13:58 Michał Iwanicki edycja strony
11.03.2019 12:58:08 praktykant edycja strony
11.03.2019 12:36:19 praktykant strona została dodana