Nabór wniosków do utylizacji azbestu w 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję mieszkańców gminy, że w terminie od  18 kwietnia 2017 r. do 11 sierpnia 2017r. przeprowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w wyrobów. 


Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu gminy - do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym.

Wnioski złożone po 11 sierpnia 2017r. nie będą rozpatrywane.

 Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin zasad i trybu udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej bip.czarnkowgmina.pl i w urzędzie gminy pok. nr 15). 

 
 
Wójt Gminy Czarnków

                                                                                            (-) Bolesław Chwarścianek

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - zasady udzielania dotacji

2. Załącznik nr 2 - wniosek

3. Załącznik nr 3 - wykaz dokumentów

4. Wzór nr 1 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

5.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

6. Wzór 2 - formularz de minimis dla rolnika

7. Wzór 3 - oświadczenie de minimis dla rolnika

8. Wzór 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z instrukcją


Data wytworzenia informacji: 19.04.2017 07:45:09
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2017 07:45:09
Data publikacji informacji: od 19.04.2017 07:45:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.04.2017 07:45:09 Michał Iwanicki strona została dodana