Nabór wniosków na dofinansowanie do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Informuję mieszkańców gminy, że w terminie od  18 kwietnia 2016 r. do 12 sierpnia 2016r. przeprowadzony będzie nabór wniosków na finansowanie demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w wyrobów. 

Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Czarnkowsko-Trzcinecki z gminami zlokalizowanymi na terenie powiatu, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu gminy - do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym.

Wnioski złożone po 12 sierpnia 2016r. nie będą rozpatrywane.

 Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin zasad i trybu udzielania pomocy finansowej na likwidację wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl i w urzędzie gminy pok. nr 15). 

 
 
Wójt Gminy Czarnków

                                                                                            (-) Bolesław Chwarścianek

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - zasady udzielania dotacji

2. Załącznik nr 2 - wniosek

3. Załącznik nr 3 - wykaz dokumentów

4. Wzór nr 1 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

5. Zgłoszenie robót budowlanych

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

7. Wzór 2 - formularz de minimis dla rolnika

8. Wzór 3 - oświadczenie de minimis dla rolnika

9. Wzór 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

10. Instrukcja wypełniania wzoru numer 4


 

 

Data wytworzenia informacji: 08.03.2013 09:18:22
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2016 14:48:40
Data publikacji informacji: od 08.03.2013 09:18:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
14.04.2016 14:48:40 Michał Iwanicki edycja strony
08.03.2013 09:18:22 Michał Iwanicki strona została dodana