Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w Ciszkowie


BGK.6220.1.2.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

WÓJTA GMINY CZARNKÓW
z dnia 09 lutego  2012r.


   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

 

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

 


że w dniu 01.02.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr BGK.6220.1.2.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na:


budowie budynku inwentarskiego- obory dla krów dojnych i młodego bydła (45DJP) na działce nr 168 w Ciszkowie.

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy oraz z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  
w Czarnkowie w Urzędzie Gminy Czarnków,
ul. Rybaki 3, pokój nr 16.(II piętro), w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW
                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 10.02.2012 11:06:21
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2020 14:18:32
Data publikacji informacji: od 10.02.2012 11:06:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.02.2020 14:18:32 Michał Iwanicki edycja strony
13.02.2012 13:22:53 Michał Iwanicki edycja strony
10.02.2012 11:06:21 Michał Iwanicki strona została dodana