Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

 Czarnków, dnia 15 lutego 2012 roku

BGK.6733.1.3.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 ze zmianami).

ZAWIADAMIAM,

 

że w dniu 14 lutego 2012 roku, na wniosek Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3,  64-700 Czarnków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska na terenie części działek o nr ewid. 199 (ul. Spokojna) i 233 położonych w miejscowości Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

 

Przebieg inwestycji przedstawiono na załączonej do obwieszczenia mapie.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 9 (I piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania obwieszczenia  do publicznej wiadomości.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po trzech tygodniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 15.02.2012 14:51:28
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2020 14:19:32
Data publikacji informacji: od 15.02.2012 14:51:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.02.2020 14:19:32 Michał Iwanicki edycja strony
15.02.2012 14:52:25 Michał Iwanicki edycja strony
15.02.2012 14:51:28 Michał Iwanicki strona została dodana