Ogłoszenie o wpłynięciu do Urzędu Gminy Czarnków oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków                                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 6.07.2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew  i Radolinek  na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

 

Rodzaj zadania - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania - Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Udział w zawodach piłki siatkowej plażowej o zasięgu ogólnopolskim.

Termin realizacji zadania publicznego: 14.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Wnioskowana kwota dotacji – 3.750,00 zł.

 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnica Czarnkowska, Radosiew i Radolinek  została zamieszczona na okres 7 dni:

 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 14.07.2020 r.

 

 

TREŚĆ OFERTY

 

Czarnków, 7.07.2020 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 07.07.2020 14:58:46
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2020 15:01:51
Data publikacji informacji: od 07.07.2020 14:58:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.07.2020 14:58:46 Michał Iwanicki strona została dodana