Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)   o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

KLUBEM KARATE SHOTOKAN W CZARNKOWIE

 

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych,

- udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

4.250,00

2.

 

OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE WIELKOPOLSKIE

- udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

 

2.000,00

 

Razem:

 

6.250,00

 

 

 

Czarnków, 20.05.2020 r.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 21.05.2020 12:27:27
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2020 12:31:02
Data publikacji informacji: od 21.05.2020 12:27:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.05.2020 12:27:27 Michał Iwanicki strona została dodana