Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 23.07.2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Czarnków                                                                                                    

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 23.07.2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec

na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

 

Rodzaj zadania - Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania - Co daje nam natura.

Termin realizacji zadania publicznego: 15.08.2020 r. – 15.11.2020 r.

Wnioskowana kwota dotacji – 1.950,00 zł.

 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec została zamieszczona na okres 7 dni:

 

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2.     Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 31.07.2020 r.

 

 

 

 

Czarnków, 24.07.2020 r.


OFERTA

OGŁOSZENIE

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020 13:42:31
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2020 13:44:35
Data publikacji informacji: od 24.07.2020 13:42:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
24.07.2020 13:42:31 Michał Iwanicki strona została dodana