Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

KLUB SPORTOWY    SOKÓŁ GĘBICE,

Gębice ul. Szkolna 16

- prowadzenie zajęć treningowych      oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna

 

39.000,00

2.

 

LZS WENUS JĘDRZEJEWO,                   Jędrzejewo 73

- prowadzenie zajęć treningowych  oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna

 

67.000,00

3.

 

LZS GRYF ZOFIOWO,

Zofiowo 53A

- prowadzenie zajęć treningowych   oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna

 

55.000,00

4.

 

 

KLUB SPORTOWY BŁĘKITNI,                  Kuźnica Czarnkowska, ul. Spokojna 24

- prowadzenie zajęć treningowych  oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna

 

39.000,00

 

Razem:

 

200.000,00

 

Czarnków, 5.03.2020 r.

 

ZARZĄDZENIE - Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Czarnków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 06.03.2020 13:27:49
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2020 13:38:03
Data publikacji informacji: od 06.03.2020 13:27:49
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.03.2020 13:38:03 Michał Iwanicki edycja strony
06.03.2020 13:27:49 Michał Iwanicki strona została dodana