BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ŚMIESZKOWO PRZY ULICY WIEJSKIEJ, POLNEJ I SZKOLNEJ

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmieszkowo gm. Czarnków rejon ulic Widokowa – Jana Pawła II – Sosnowa. Zadanie obejmuje: 1) budowę linii kablowej oświetleniowej YAKY 4 x 25 mm2 wg. następujących obwodów: - obwód nr 1 kier. Ul. Widokowa. długość 629 m, - obwód nr 2 kier. Ul. Miła, długość 396 m, - obwód nr 3 kier. Ul. Jana Pawła II, długość 778 m, - obwód nr 4 ul. Sosnowa, długość 165 m – zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia drogowego ulicy Leśnej 2) słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane typu SG-611/60-A wraz z oprawami drogowymi typu LED o energooszczędnym zintegrowanym panelu LED o barwie dziennej - 38 kpl. Ilość, rodzaj i zakres robót do wykonania zostały określone w projekcie budowlanym stanowiącym załączniki nr 9a, 9b i 9c do SIWZ oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Informacje o ogłoszeniu
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 08.07.2020 15:19:08
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2020 13:53:05
Liczba odsłon: 2
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.07.2020 13:53:05 Michał Iwanicki edycja strony
08.07.2020 15:19:08 Michał Iwanicki strona została dodana