MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

1) budowę nowego budynku składającego się z części edukacyjnej wraz z salą gimnastyczną (budynek nr 5),

2) rozbudowę istniejącego budynku szkolnego (budynek nr 1) od strony wschodniej, rozbudowa zakłada połączenie części nowo projektowanej z istniejącym obiektem i stworzenie jednej funkcjonalnej całości, rozbudowa nie zakłada ingerencji w istniejący budynek szkolny zlokalizowany w głębi działki (budynek nr 2),

3) przebudowę istniejącego budynku szkolnego podlegającego rozbudowie (budynek nr 1), - dostosowanie do istniejących przepisów, w tym m.in. rozbiórka schodów zewnętrznych i budowa nowych odpowiadających obowiązującym przepisom,

4) rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego kolidującego z planowaną rozbudową (bud.nr 4),

5) wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,

6) likwidację istniejących nieużytkowanych studni kanalizacyjnych i zbiornika na nieczystości płynne,

7) podłączenie istniejącego budynku szkolnego nie podlegającego rozbudowie (budynek nr 2) do projektowanej kotłowni za pomocą rur preizolowanych,

8) wykonanie terenów utwardzonych (ciągów pieszo-jezdnych) wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz placem do zawracania autobusu szkolnego,

9) wykonanie odwodnienia terenów utwardzonych (urządzenia podczyszczające, studnie chłonne),

10) budowę wiaty śmietnikowej,

11) przebudowę istniejącego przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego wraz z usunięciem kolizji istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV z projektowaną rozbudową oraz budową przyłącza elektroenergetycznego dla szkoły,

12) wykonanie nowego przyłącza wodnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

13) demontaż ogrodzenia stalowego kolidującego z planowaną rozbudową, przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia stalowego z dostosowaniem do nowego układu funkcjonalnego,

14) montaż obiektów małej architektury (śmietniki, stojaki rowerowe, ławki).

Informacje o ogłoszeniu
Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019 13:43:11
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2020 15:31:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.03.2020 15:31:45 Michał Iwanicki edycja strony
05.03.2020 15:06:15 Michał Iwanicki edycja strony
05.03.2020 14:57:27 Michał Iwanicki edycja strony
30.01.2020 19:08:28 Michał Iwanicki edycja strony
24.01.2020 14:40:39 Michał Iwanicki edycja strony
23.01.2020 14:38:49 Michał Iwanicki edycja strony
23.01.2020 12:09:33 Michał Iwanicki edycja strony
23.01.2020 11:59:47 Michał Iwanicki edycja strony
20.01.2020 14:59:47 Michał Iwanicki edycja strony
20.01.2020 14:00:54 Michał Iwanicki edycja strony
17.01.2020 11:40:04 Michał Iwanicki edycja strony
16.01.2020 14:31:17 Michał Iwanicki edycja strony
16.01.2020 10:49:30 Michał Iwanicki edycja strony
14.01.2020 15:11:58 Michał Iwanicki edycja strony
14.01.2020 14:49:56 Michał Iwanicki edycja strony
14.01.2020 14:45:55 Michał Iwanicki edycja strony
13.01.2020 11:53:53 Michał Iwanicki edycja strony
07.01.2020 14:06:29 Michał Iwanicki edycja strony
02.01.2020 11:29:32 Michał Iwanicki edycja strony
02.01.2020 11:27:20 Michał Iwanicki edycja strony
02.01.2020 11:26:23 Michał Iwanicki edycja strony
30.12.2019 13:43:11 Michał Iwanicki strona została dodana