Poprawa przepustowości rowu PŁ 24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w m. Huta, Etap 1

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:

1) rozbiórka i budowa przepustu przy stawie, w ciągu ul. Szkolnej,

2) rozbiórka i budowa przepustu przy stawie, w ciągu ul. Pilskiej,

3) roboty utrzymaniowe na stawie, przebudowa skarp stawu z ubezpieczeniem skarp materiałem kamiennym,

4) przebudowa odcinka ul. Szkolnej przylegającego do stawu,

5) przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

 

Branża melioracyjna:

W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę dwóch istniejących przepustów (na dopływie i odpływie ze stawu) i w ich miejscu wykonanie nowych o zmienionych parametrach. Na wlotach i wylotach wykonane zostaną umocnienia, będą one również częściowo stanowić umocnienie skarp stawu. Istniejące skarpy stawu planuje się przebudować i ubezpieczyć materiałem kamiennym.

 

Branża drogowa:

W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni ul. Szkolnej na długości 76,4 m i ułożenie nowej pełnej konstrukcji. Jednocześnie w związku z korektą i umocnieniem skarpy stawu przewidziano umocnienie pobocza gruntowego kruszywem, w celu zabezpieczenia go przed rozmywaniem i rozjeżdżaniem. Z uwagi na lokalizację stawu bezpośrednio u podnóża korony drogi przewidziano montaż stalowej bariery ochronnej zabezpieczającej poruszające się pojazdy.

Parametry przebudowywanych przepustów pod ul. Pilską i ul. Szkolną zostały określone w projekcie wykonawczym „TOM 1 – roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę”.

 

 

Branża teletechniczna:

W ramach inwestycji planuje się wykonać:

1) budowę kabla abonenckiego XzTKMXpw 1x2x0,5 – 87 m

2) budowę kabla/i rozdzielczych wynosi ogółem:

- XzTKMXpw 25x4x0,5 – 85 m

- XzTKMXpw 5x4x0,5 – 87 m

3) długość wykopu 81 mb,

4) kable w rurach osłonowych  56 mb.

 

Informacje o ogłoszeniu
Otwarcie ofert
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 26.08.2020 13:38:30
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020 14:52:24
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.09.2020 14:52:24 Michał Iwanicki edycja strony
10.09.2020 14:44:21 Michał Iwanicki edycja strony
26.08.2020 13:38:30 Michał Iwanicki strona została dodana