Utworzenie Klubu „Senior +” w Gminie Czarnków

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

1) roboty budowlane polegające na adaptacji istniejącego budynku usługowego usytuowanego przy ulicy Szkolej nr 10 w Kuźnicy Czarnkowskiej na Klub Seniora zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną pt. „Adaptacja świetlicy szkolnej na Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej” stanowiącą załącznik do SIWZ (autorzy opracowania Stefania Szwed, Michał Szwed), obejmujace: a) wykonanie naproży nad drzwiami w nowoprojektowanych ścianach wewnątrz budynku, b) wymiana okna, c) wykonanie nowych, składanych schodów na poddasze, d) docieplenie ścian zewnętrznych budynku od środka pomieszczeń wełną mineralną grubości 5 cm, e) położenie na ścianach wewnętrznych płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, szpachlowanie i pomalowanie, f) wykonanie nowych ścian działowych z bloczków betonowych o grubości 12 cm, g) docieplenie stropu wełną mineralną, wykonanie sufitów z płyt GK na ruszcie metalowym, szpachlowanie i pomalowanie, h) docieplenie posadzek styropianem, i) zamontowanie nowych drzwi zewnętrznych ALU i wewnętrznych MDF, j) wykonanie posadzki w korytarzu, WC i aneksie z płytek ceramicznych, k) obłożenie ścian w WC i aneksie kuchennym w części płytkami ceramicznymi, l) roboty instalacyjne w zakresie wod-kan w dwóch sanitariatach WC oraz w aneksie kuchennym, m) roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne. 2) organizacja i zabezpieczenie terenu robót, 3) dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 4) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót z Zamawiającym, stanowiącego załącznik do umowy. Uwaga! Zamówienie nie obejmuje wymiany pokrycia dachowego na budynku.

Informacje o ogłoszeniu
Otwarcie ofert
Unieważnienie postępowania
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020 15:35:05
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2020 15:18:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.10.2020 15:18:21 Michał Iwanicki edycja strony
02.10.2020 14:59:19 Michał Iwanicki edycja strony
17.09.2020 15:37:55 Michał Iwanicki edycja strony
17.09.2020 15:37:40 Michał Iwanicki edycja strony
17.09.2020 15:35:05 Michał Iwanicki strona została dodana