Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.20.2020 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE TM III czw., 14/01/2021 - 15:05 Prosta strona
Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora wraz z funkcją opiekuna Żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie śr., 13/01/2021 - 21:09 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.14.2020 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” wt., 12/01/2021 - 12:40 Prosta strona
Baza aktów własnych Gminy Czarnków pon., 11/01/2021 - 11:02 Prosta strona
Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i pt., 08/01/2021 - 15:02 Prosta strona
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków" pt., 08/01/2021 - 14:36 Prosta strona
ROK 2021 wt., 05/01/2021 - 11:35 Prosta strona
ROK 2021 wt., 05/01/2021 - 10:50 Prosta strona
ROK 2021 wt., 05/01/2021 - 10:38 Prosta strona
Petycja Stop segregacji sanitarnej 2 śr., 30/12/2020 - 14:40 Prosta strona
Petycja Stop segregacji sanitarnej śr., 30/12/2020 - 14:39 Prosta strona
Petycja w obronie prawdy godności i wolności człowieka śr., 30/12/2020 - 14:35 Prosta strona
Podjęcie uchwały, dot. szczepień przeciwko SARS-CoV-2 - 2 śr., 30/12/2020 - 14:34 Prosta strona
Podjęcie uchwały, dot. szczepień przeciwko SARS-CoV-2 śr., 30/12/2020 - 14:33 Prosta strona
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓW – PROW 2014-2020 śr., 23/12/2020 - 14:55 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 998,4 kW oraz hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 36/9 obręb Białężyn wt., 22/12/2020 - 15:29 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Czarnkowie na stanowisko podinspektor ds. rozliczeń kadrowo-płacowych wt., 22/12/2020 - 11:35 Prosta strona
Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r wt., 22/12/2020 - 09:03 Zamówienie publiczne
Opinie RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, o projekcie uchwały budżetowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Czarnków na 2021 rok pon., 21/12/2020 - 14:39 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.12.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno śr., 16/12/2020 - 15:03 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.12.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 obręb Brzeźno śr., 16/12/2020 - 15:00 Prosta strona
2020 śr., 16/12/2020 - 14:29 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej w dniu 09.11.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „SARBIA” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce n wt., 15/12/2020 - 15:03 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanej w dniu 09.11.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „SARBIA” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce n wt., 15/12/2020 - 15:01 Prosta strona
Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. pt., 11/12/2020 - 14:05 Prosta strona
Zakup 8 laptopów na potrzeby pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Czarnków w trybie Art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. śr., 09/12/2020 - 10:04 Prosta strona
Zakup 8 laptopów na potrzeby pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Czarnków w trybie Art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. śr., 09/12/2020 - 09:20 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dalszej eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego WALKOWICE JG realizowanej na działce nr 566 położonej w Walkowicach, gm. Czarnków. czw., 03/12/2020 - 14:50 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE TM III na działkach nr 154 i 155 /4 obręb Walkowice czw., 03/12/2020 - 14:48 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę na zastępstwo z powodu nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze wt., 01/12/2020 - 14:58 Prosta strona