BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Ogłoszenie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia ,,Przyjazna Wieś Gębice” na realizację zadania publicznego pon., 16/05/2022 - 12:00 Prosta strona
Gmina Czarnków zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie – dokumentacja techniczna” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. śr., 11/05/2022 - 15:06 Zamówienie publiczne
Sprawozdanie finansowe Żłobek Leśna Przygoda Gajewo za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:42 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Gębicach za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:40 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Jędrzejewo za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:37 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Kuźnica Czarnkowska za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:34 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Śmieszkowo za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:31 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Gębicach za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:30 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Hucie za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:28 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:25 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:23 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:21 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Sarbi za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:20 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe GZOO za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:07 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Biblioteka Publiczna Gminy Czarnków za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 14:00 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie za 2021 wt., 10/05/2022 - 13:43 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe CUS za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 13:28 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe GZOO za 2021 rok wt., 10/05/2022 - 13:27 Prosta strona
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie istniejącej chlewni i zwiększenie obsady trzody chlewnej do maksymalnej ilości 1950 szt. (273 DJP) na dz. 412/4 obręb Huta, wt., 10/05/2022 - 12:52 Prosta strona
Wykazy nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki nr 445/3 o powierzchni 0,3100 położonej w Gębicach wt., 10/05/2022 - 12:50 Prosta strona
II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi ZOFIOWO, gmina Czarnków działka nr  działka nr  1085/2 wt., 10/05/2022 - 12:47 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.5.2021 dla inwestycji - budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukowiec o łącznej mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 372/1, 372/2, 3 i 18 obręb Bukowiec, 636/5, 652 pon., 09/05/2022 - 16:27 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 263/4, 263/6, 263/7, pt., 06/05/2022 - 15:49 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 263/5, ob. Radosiew pt., 06/05/2022 - 15:47 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe łączne Gminy Czarnków za 2021, bilans łączny, łączny rachunek zysków i strat, łączny zestawienie zmian w funduszu jednostki, łączna informacja dodatkowa pt., 06/05/2022 - 11:42 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Czarnków za rok 2021 pt., 06/05/2022 - 11:01 Prosta strona
Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2022 r. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec - Bukowisko. czw., 05/05/2022 - 15:13 Prosta strona
Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2022 r. dla Klubu Karate Shotokan. czw., 05/05/2022 - 15:01 Prosta strona
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnków w 2022 r. dla Gminno-Miejskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Czarnkowie. czw., 05/05/2022 - 07:59 Prosta strona
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi chodnikiem na terenie części działki o nr ewid. 25/3 śr., 04/05/2022 - 14:04 Prosta strona