BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 wt., 15/06/2021 - 14:56 Prosta strona
Dyrektor Gminnego Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN DZIECIĘCY w wymiarze 5/8 etatu do Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” pon., 14/06/2021 - 14:36 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun dziecięcy do Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” pon., 14/06/2021 - 14:34 Prosta strona
Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SARBIA do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10MW, zlokalizowanych na działce nr 69 w miejscowości Sarbia, gm Czarnków pon., 14/06/2021 - 14:24 Prosta strona
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie urządzeń wodnych w Jędrzejewie wt., 08/06/2021 - 12:52 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe łączne Gminy Czarnków za 2020 pon., 07/06/2021 - 14:25 Prosta strona
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej chlewni dla chowu trzody chlewnej w ilości 1000 stanowisk tj. 140 DJP na działce nr ewid. 403/5 w Hucie pon., 07/06/2021 - 14:17 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe GZOO za 2020 rok pon., 07/06/2021 - 12:21 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Gminy Czarnków za rok 2020 pon., 07/06/2021 - 11:16 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie pon., 07/06/2021 - 11:12 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Sarbi pon., 07/06/2021 - 11:09 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym pon., 07/06/2021 - 11:03 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej pon., 07/06/2021 - 10:34 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie pon., 07/06/2021 - 10:20 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Hucie pon., 07/06/2021 - 10:09 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Gębicach pon., 07/06/2021 - 10:05 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Śmieszkowo pon., 07/06/2021 - 09:42 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Kuźnica Czarnkowska pon., 07/06/2021 - 09:25 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Jędrzejewo pon., 07/06/2021 - 09:20 Prosta strona
Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Gębicach pon., 07/06/2021 - 09:13 Prosta strona
Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór na stanowisko opiekun dziecięcy w wymiarze 5/8 etatu do Żłobka „Leśna Przygoda w Gajewie” śr., 02/06/2021 - 13:59 Prosta strona
Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi śr., 02/06/2021 - 08:56 Prosta strona
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa zbiornika retencyjnego o poj. 50m3 oraz studni betonowej na zestaw pompowy wraz z niezbędną infrastrukturą pon., 31/05/2021 - 14:55 Prosta strona
Oferta Gminno-Miejskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Czarnkowie na realizację zadania publicznego pon., 31/05/2021 - 14:50 Prosta strona
IV kwartał pon., 31/05/2021 - 11:36 Prosta strona
Obwieszczenia o wydanej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 998,4 kW oraz hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 36/9 obręb Białężyn śr., 26/05/2021 - 12:29 Prosta strona
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wt., 25/05/2021 - 14:57 Prosta strona
Organizacje pozarządowe wt., 25/05/2021 - 14:42 Prosta strona
Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice działka nr 171/13 wt., 25/05/2021 - 12:40 Prosta strona
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie. pt., 21/05/2021 - 09:38 Prosta strona