BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
16.06.2021 13:14:35 Sprawozdanie finansowe łączne Gminy Czarnków za 2020 Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 13:06:17 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 13:03:16 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Sarbi Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:59:39 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:56:39 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:52:26 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:48:27 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Hucie Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:45:34 Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Gębicach Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:42:47 Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Śmieszkowo Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:39:00 Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Kuźnica Czarnkowska Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:35:50 Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole Jędrzejewo Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:32:18 Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Gębicach Michał Iwanicki edycja strony
16.06.2021 12:25:16 Sprawozdanie finansowe GZOO za 2020 rok Michał Iwanicki edycja strony
15.06.2021 14:56:19 Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr W-2, umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 Michał Iwanicki strona została dodana
15.06.2021 11:35:16 Sprawozdanie finansowe Gminy Czarnków za rok 2020 Michał Iwanicki edycja strony