Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.01.2021 15:26:02 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓW – PROW 2014-2020 Michał Iwanicki edycja strony
15.01.2021 11:29:33 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓW – PROW 2014-2020 Michał Iwanicki edycja strony
14.01.2021 15:05:00 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.20.2020 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE TM III Michał Iwanicki strona została dodana
14.01.2021 10:49:55 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁĘŻYN, GMINA CZARNKÓW – PROW 2014-2020 Michał Iwanicki edycja strony
13.01.2021 21:09:22 Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora wraz z funkcją opiekuna Żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie Michał Iwanicki strona została dodana
12.01.2021 13:15:34 BAZA TELEADRESOWA PRACOWNIKÓW Michał Iwanicki edycja strony
12.01.2021 13:11:14 BAZA TELEADRESOWA PRACOWNIKÓW Michał Iwanicki edycja strony
12.01.2021 12:40:36 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr IGROŚ.6220.14.2020 nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla eksploatacji odkrywki kruszywa naturalnego piaskowo - żwirowego „ROMANOWO GÓRNE DW II” Michał Iwanicki strona została dodana
11.01.2021 11:02:32 Baza aktów własnych Gminy Czarnków Michał Iwanicki strona została dodana
08.01.2021 15:02:04 Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i Michał Iwanicki strona została dodana
08.01.2021 14:57:54 Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków" Michał Iwanicki edycja strony
08.01.2021 14:36:37 Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków" Michał Iwanicki strona została dodana
08.01.2021 14:34:58 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu Michał Iwanicki edycja strony
08.01.2021 09:23:17 ROK 2021 Michał Iwanicki edycja strony
05.01.2021 11:35:57 ROK 2021 Michał Iwanicki strona została dodana