BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.09.2021 12:30:57 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla obsady 1711 szt. Tucznika – 239,54 DJP, działka 516, 0004 Kruszewo, gm. Michał Iwanicki strona została dodana
14.09.2021 15:23:25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek o nr ewid. 243/2, 351/5 położonych w Gębicach Michał Iwanicki strona została dodana
14.09.2021 14:27:34 Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2021 roku. Michał Iwanicki strona została dodana
13.09.2021 13:54:21 Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Czarnków na 2021 rok Michał Iwanicki edycja strony
13.09.2021 12:55:43 Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec na realizację zadania publicznego Michał Iwanicki strona została dodana
13.09.2021 12:11:09 IV kwartał Michał Iwanicki edycja strony
09.09.2021 11:21:51 Zaświadczenia Michał Iwanicki strona została dodana
09.09.2021 11:08:00 II kwartał Michał Iwanicki edycja strony
09.09.2021 11:04:28 Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków za pierwsze półrocze 2021 roku Michał Iwanicki strona została dodana
08.09.2021 15:00:37 Obwieszczenie - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa suszarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 35/10 w Kuźnicy Czarnkowskiej. Michał Iwanicki strona została dodana
08.09.2021 14:01:54 Wójt Gminy Czarnków ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń należności podatkowych Michał Iwanicki strona została dodana
02.09.2021 08:47:01 Druki i formularze Michał Iwanicki edycja strony
01.09.2021 15:22:00 Obwieszczenie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków Michał Iwanicki strona została dodana
31.08.2021 15:16:05 Interpelacje i zapytania Michał Iwanicki edycja strony
31.08.2021 15:15:06 Wyniki głosowań Michał Iwanicki edycja strony