III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków działka nr działka nr 171/7

 

Czarnków, dnia 11 sierpnia 2020 roku

IGROŚ.6840.2.2019

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

III przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie –  Kw nr PO2T/00018291/9.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako:  działka nr  działka nr  171/7  o  pow. 0,1181 ha.
  • Działka nr 171/7 w Gębicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej   zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
  • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
    i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie prostokąta, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.
  • W dniu 26.11.2019 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.
  • W dniu 2.06.2020 r. odbył się II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  • Cena wywoławcza: 32.000,00 zł (w tym podatek VAT 23% 5.983,74 zł)

                       

Działka nr 171/7 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminybw Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 6.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia  9 września 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 11.08.2020 15:08:58
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2020 15:10:03
Data publikacji informacji: od 11.08.2020 15:08:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.08.2020 15:08:58 Michał Iwanicki strona została dodana