BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA

DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

            Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 25 września 2011 roku do Urzędu Gminy.

 

            Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407, z późn. zm.) oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może terminie do 29 września 2011 roku  złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

 

            Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.  W terminie do dnia 18 września 2011 roku należy zgłosić Wójtowi Gminy Czarnków zamiar głosowania korespondencyjnego , w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

UWAGA !

 

            W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego , głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

            Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków przy ul. Rybaki 3  pokój  nr 1 lub 11 albo pod numerem telefonu 672530289 lub

672530295 lub w formie elektronicznej , adres e-mail mkozatvp [dot] pl lub

ewagalaatpoczta [dot] onet [dot] pl

 

            Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 09.09.2011 13:23:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2011 13:23:10
Data publikacji informacji: od 09.09.2011 13:23:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.09.2011 13:23:10 Michał Iwanicki strona została dodana