BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z przebiegu konsultacji w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022 r.”

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.”

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Rady Gminy Czarnków Nr LII/382/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,  w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków dotyczącej uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, odbyły się w terminie od 4 października 2021 r. do dnia 5 listopada 2021 r.

Informacja o konsultacjach w formie komunikatu Wójta Gminy oraz projekt uchwały wraz załączonym projektem Programu udostępnione były:

- na stronie BIP Urzędu Gminy Czarnków,

- na stronie internetowej Gminy Czarnków,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarnków.

Konsultacje były przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu na dostępnym druku formularza.

W ramach konsultacji żaden podmiot nie zgłosił opinii ani uwag w sprawie  programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Zgodnie z § 3 regulaminu będącego załącznikiem do Uchwały Nr LII/382/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, konsultacje uznaje się za ważne.

Wójt Gminy Czarnków 

Bolesław Chwarścianek

Informacja z przebiegu konsultacji

Obrazek
Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.”
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.11.2021 14:43:36
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Wiśniewska
Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2021 15:07:02
Data publikacji informacji: od 18.11.2021 14:43:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.11.2021 15:07:02 Agnieszka Wiśniewska edycja strony
18.11.2021 15:04:02 Agnieszka Wiśniewska edycja strony
18.11.2021 14:43:36 Agnieszka Wiśniewska strona została dodana