IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi GĘBICE - działka nr 171/10

 

Czarnków, dnia 10 listopada 2020 roku

IGROŚ.6840.6.2019

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

IV przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie –  Kw nr PO2T/00018291/9.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako:  działka nr  171/10  o  pow. 0,1324 ha.
  • Działka nr 171/10 w Gębicach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej   zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
  • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie prostokąta, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.
  • W dniu 9.03.2020 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 2.06.2020 r. odbył się II przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 15.09.2020 r. odbył się III przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  • Cena wywoławcza: 40.000,00 zł (w tym podatek VAT 23% 7.479,67 zł)

                       

Działka nr 171/10 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 8.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia  9 grudnia 2020 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny – wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 10.11.2020 14:33:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 14:34:43
Data publikacji informacji: od 10.11.2020 14:33:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
10.11.2020 14:33:10 Michał Iwanicki strona została dodana