BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków

IGROŚ.6220.3.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 listopada 2021 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z  2021r. poz. 247 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

                  że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 12,

tel. 67-349-56-66, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                            

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 29 listopada 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku.

 


IGROŚ.6220.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków nastąpi w terminie do 23.12.2021 r. ze względu na trwającą analizę  sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 29 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 29.11.2021 14:32:14
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2021 14:35:51
Data publikacji informacji: od 29.11.2021 14:32:15
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.11.2021 14:35:51 Michał Iwanicki edycja strony
29.11.2021 14:35:20 Michał Iwanicki edycja strony
29.11.2021 14:32:14 Michał Iwanicki strona została dodana