BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków.

IGROŚ.6220.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 02 listopada 2021 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na terenie działki nr 652/5 obręb Kuźnica Czarnkowska, gmina Czarnków nastąpi w terminie do 29.11.2021 r. ze względu na trwającą analizę  sprawy.

 

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 02.11.2021 14:49:40
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2021 14:51:48
Data publikacji informacji: od 02.11.2021 14:49:40
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.11.2021 14:51:48 Michał Iwanicki edycja strony
02.11.2021 14:49:40 Michał Iwanicki strona została dodana