BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji nr 30, 38A, 40 w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków

Czarnków, dnia 01 października 2020 roku

IGROŚ.6733.1.12.2020

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 31 sierpnia 2020 roku, na wniosek:

Pełnomocnika  P. Piotra Łucyka

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

reprezentującego Gminę Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej do posesji nr 30, 38A, 40 w

miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków na terenie części działek o nr

ewid. 101, 185, 187/1, 7031/1, 7032/1 obręb Ciszkowo.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 13 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 01 października 2020 roku do  21 października 2020 roku.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 01.10.2020 14:51:33
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2020 14:56:48
Data publikacji informacji: od 01.10.2020 14:51:33
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
01.10.2020 14:51:33 Michał Iwanicki strona została dodana