BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 182 na działkę o nr ewid. 25/3 wraz z placem manewrowym i miejscami postojowymi

Czarnków, dnia 28 marca 2022 roku

IGROŚ.6733.1.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 07.03.2022 roku, na wniosek:

 Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64 – 700 Czarnków

Pełnomocnik P. Rufin Jarka

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 182 na działkę  o nr ewid. 25/3  wraz z placem manewrowym  i miejscami postojowymi w Sarbi, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 12 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: bip.czarnkowgmina.pl,

na okres od 28 marca 2022 roku do  19 kwietnia 2022 roku.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 28.03.2022 18:06:10
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2022 08:07:48
Data publikacji informacji: od 28.03.2022 18:06:10
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
29.03.2022 08:07:48 Michał Iwanicki edycja strony
28.03.2022 18:06:10 Michał Iwanicki strona została dodana