BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE GMINY CZARNKÓW MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 6 KWIETNIA  2015 ROKU

 

W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE GMINY CZARNKÓW MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO BEZPŁATNEGO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I  PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

 

Na mocy art.114 kodeksu wyborczego ( DZ.U. Nr 21 , poz. 112  z późn. zm. ) podaję do wiadomości publicznej miejsca wyznaczone do zamieszczania obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Czarnków :

 

 

§ 1

 

Wyznacza się tablice informacyjne we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Czarnków, jako miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

 

 

§ 2

 

Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód .

 

 

§ 3

 

Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

 

§ 4

 

Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

Data wytworzenia informacji: 13.04.2015 08:40:54
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2015 08:40:54
Data publikacji informacji: od 13.04.2015 08:40:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.04.2015 08:40:54 Michał Iwanicki strona została dodana