BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - ważne terminy

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Z DNIA 30 MARCA 2015 ROKU

Na mocy art. 16 § 1 kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 roku wyborami Prezydenta RP podaje do wiadomości publicznej informacje o ważnych terminach związanych z wyborami:

 

27 kwietnia 2015 roku

Zgłoszenie przez wyborcę  wójtowi zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

4 maja 2015 roku

Wyborca niepełnosprawny o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010 r Nr 214, poz.1407, ze zm.) oraz wyborca , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu

5 maja 2015 roku

Wyborcy mogą składać do urzędu gminy    wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 

UWAGA !

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZAMIARU GŁOSOWANIA KRESPONDENCYJNEGO, GŁOSOWANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA JEST WYŁĄCZONE.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ BOLESŁAW CHWARŚCIANEK

 

Data wytworzenia informacji: 13.04.2015 08:42:26
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2015 08:42:26
Data publikacji informacji: od 13.04.2015 08:42:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.04.2015 08:42:26 Michał Iwanicki strona została dodana