BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o sprawdzeniu spisów wyborców do udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
O G Ł O S Z E N I E

o sprawdzeniu  spisów  wyborców
do  udziału  w  wyborach
do  Sejmu  i  do  Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

 
      Urząd Gminy w Czarnkowie zawiadamia, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach zostaną  wyłożone  do  wglądu  w  dniach  21 - 23  września 2011 roku  w  godzinach  od 8.00 do 15.30  w  pokoju  nr  1 Urzędu  Gminy  w  Czarnkowie  ul. Rybaki  Nr  3. 
      Osoby, które mają zamiar wziąć udział w wyborach w miejscu pobytuczasowego i osoby przebywające  bez zameldowania na terenie gminy powinny złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców GminyCzarnków  najpóźniej  do  04  października 2011 roku . 
                                                             
 
 Wójt Gminy Czarnków
                                                                     /mgr inż.Bolesław Chwarścianek / 
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 19.09.2011 13:36:01
Osoba wprowadzająca informację: admin_vobacom
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2011 13:36:01
Data publikacji informacji: od 19.09.2011 13:36:01
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.09.2011 13:36:01 admin_vobacom strona została dodana