BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie sprawdzania spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

         O G Ł O S Z E N I E

         w sprawie sprawdzania spisów  wyborców   uprawnionych  do głosowania w wyborach

                Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10  maja 2015 r.

      

        Urząd Gminy w Czarnkowie zawiadamia, że spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach  Prezydenta RP zostaną udostępnione do wglądu 

 na pisemny wniosek zainteresowanego w dniach - od 27 kwietnia 2015r.do 04 maja 2015r. w godzinach od 8.00  do 15.30 w pokoju Nr - 1- Urzędu Gminy

  w Czarnkowie ul. Rybaki Nr 3.

  Osoby, które mają zamiar wziąć udział w wyborach w miejscu pobytu czasowego i osoby przebywające bez zameldowania na terenie gminy powinny złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców lub do rejestru wyborców Gminy Czarnków najpóźniej do 07 maja 2015r.

 

                                      Wójt Gminy Czarnków         

                  /mgr inż.Bolesław Chwarścianek /

 

 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 27.04.2015 14:35:23
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2015 14:35:23
Data publikacji informacji: od 27.04.2015 14:35:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
27.04.2015 14:35:23 Michał Iwanicki strona została dodana