BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

Czarnków, dnia  18 maja  2021 roku

IGROŚ.7125.1.2021

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   LOKALOWYCH

  PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

Opis i oznaczenie nieruchomości, z której nastąpi ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00037606/0

 

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

 

działki nr 187/1 o powierzchni  0,0866 ha

   

- stan prawny gruntu

Własność

- opis nieruchomości wspólnej

Budynek oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Jędrzejewo  nr 1, składający się z czterech lokali mieszkalnych: nr 1 o powierzchni  użytkowej 49,48 m2 stanowiący przedmiot najmu, nr 2 o powierzchni użytkowej 53,80 m2 stanowiący odrębną własność, nr 3 o powierzchni użytkowej 72,20 m2 stanowiący odrębną własność, nr 4 o powierzchni użytkowej 15,76 m2 stanowiący odrębną własność i jednego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 73,79 m2 stanowiącego  odrębną własność. Na działce znajduje się ponadto budynek gospodarczy z pomieszczeniami przynależnymi do lokali oraz tzw. ustępy suche o konstrukcji drewnianej.

Opis lokalu

- oznaczenie i usytuowanie lokalu

Lokal nr 1 położony na parterze

- powierzchnia użytkowa

49,48 m2

- opis lokalu

Lokal składa się z dwóch pokoi: o powierzchni
15,29 m2 i 19,98 m2,  kuchni o powierzchni 8,70m2,  łazienki o powierzchni 2,24 m2, korytarza o powierzchni 3,27 m2. Do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni użytkowej 8,35 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 17,90 m2.

Pozostałe informacje

- udział w nieruchomości wspólnej

7573/36672

- cena

56.000 zł

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.  43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku  poz. 106 ze zm.).

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy lokalu, o ile oświadczy, że wyraża zgodę na cenę sprzedaży
z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 18.05.2021 12:15:34
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2021 12:17:03
Data publikacji informacji: od 18.05.2021 12:15:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
18.05.2021 12:15:34 Michał Iwanicki strona została dodana