BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Gębice działka nr 171/13

Czarnków, dnia  25 maja  2021 r.

 

IGROŚ.6840.3.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 – ze zmianami)  – Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   GĘBICE

 

  1. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie – Kw nr PO2T/00018291/9.

 

  1. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 171/13  o  pow. 0,1102 ha

 

  1. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Gębice w rejonie ulicy Czarnkowskiej i Pilskiej   zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVII/326/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

  1. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową oraz na niewielkim odcinku drogą gruntową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

 

  1. Cena nieruchomości: 40.000,00 zł (w tym podatek VAT 23% 7.479,67 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 171/13 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 15 czerwca 2021 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 – ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 6 lipca 2021 r.

  

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 25.05.2021 12:40:19
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2021 12:42:59
Data publikacji informacji: od 25.05.2021 12:40:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.05.2021 12:42:59 Michał Iwanicki edycja strony
25.05.2021 12:42:33 Michał Iwanicki edycja strony
25.05.2021 12:40:19 Michał Iwanicki strona została dodana