BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży w drodze przetargu położonej w obrębie wsi Zofiowo działka nr 1085/2 o pow. 0,1255 ha

Czarnków, dnia  7 grudnia  2021 r.

 

IGROŚ.6840.6.2021

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku  poz. 1899 – ze zmianami)  – Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi   Z O F I O W O

 

  1. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie – Kw nr PO2T/00018814/2.

 

  1. Oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 1085/2  o  pow. 0,1255 ha

 

  1. Powyższa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na obszarze wsi Zofiowo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr LII/388/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

 

  1. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Zofiowo. Ogólne walory lokalizacyjne  działki uznaje się jako  bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski. Działka porośnięta trawami z gatunku turzyc.

 

  1. Cena nieruchomości: 59.500,00 zł (w tym podatek VAT 23% 11.126,02 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działka nr 1085/2 w Zofiowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018814/2.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 28 grudnia 2021 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 roku  poz. 1899– ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r.

   

 

 

 

 

 

DJ/DJ

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji: 07.12.2021 14:48:20
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2021 14:50:33
Data publikacji informacji: od 07.12.2021 14:48:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
07.12.2021 14:48:20 Michał Iwanicki strona została dodana