BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla budowy Parku Wiatrowego „Czarnków” na terenie gminy Czarnków.

BGK.6220.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2015r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 03.11.2015r. na wniosek STEICO-WINDPARK Sp. z o.o.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Parku Wiatrowego „Czarnków na terenie gminy Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się ze sprawą, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 16 (II piętro), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 


 

 

 

 

 

Data wytworzenia informacji: 22.12.2015 14:22:35
Osoba wprowadzająca informację: Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2015 14:23:02
Data publikacji informacji: od 22.12.2015 14:22:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.12.2015 14:23:02 Michał Iwanicki edycja strony
22.12.2015 14:22:35 Michał Iwanicki strona została dodana